Spire

Supergrønt besøk til Zambia!

Silje Hansen og Ragnhild Lunner fra internasjonalt utvalg har nettopp kommet hjem fra en opplevelsesrik uke i Zambia, der de besøkte miljøorganisasjonen YEN (Youth Environmental Network). Her er deres opplevelser.

Målet med forprosjektet har vært å se på mulighetene for et videre samarbeid med YEN, og en eventuell utveksling av medlemmer fra de to organisasjonene.  Vi fikk bevilget penger gjennom LNU, etter en lang søknadsprosess, som gjorde det mulig for oss å reise til YENs hovedkvarter i Lusaka. På flyplassen ble vi møtt av to smilende karer; leder av YENMr. Billy Lombe (også kjent som Mr. Green) og nestleder Mr. Evans Tembo.

Zambia står overfor store utfordringer med tanke på utvikling, fattigdom og miljø. YEN jobber med samme type tematikk som Spire når det gjelder klimautfordringer og jobber mye mot barn og unge. De tok oss med til flere skoler som var en del av kampanjen deres “Think Green, Go Green”. De fire r-ene er sentrale; reduse, reuse, recover og recycle. 

YEN fokuserer mye på barn og unge, fordi de mener skoleelever bør få vokse med kunnskapen om klimautfordringene. Elevene ved skolen Namununga hadde laget en rekke kunstverk og bruksgjenstander av resirkulert avfall, med slagordet “don’t play with earth, it is not a ball”.

Organisasjonen jobber mye praktisk, og mange av de konkrete aktivitetene setter søkelyset på problemer i større omfang.  For eksempel gjenbruk av søppel; forkastede plastikkposer blir solide og fargerike håndvesker.

YEN Zambia tok oss også med vest i landet, til provinsen Mongu, der vi fikk møte engasjerte studenter, den lokale koordinatoren og en vaskeekte prinsesse. Felles for dem alle var entusiasmen og den praktiske tilnærmingen til miljøutfordringene i området. YEN har et stort nettverk og vi fikk møte flere av kontaktene i Mongu, blant annet Celim, en italiensk organisasjon som jobber med problemer knyttet til avskoging og bærekraftig jordbruk.

Da vi var tilbake i Lusaka fikk vi møte de andre medlemmene i YEN, de var nysgjerrige på hvordan Spire jobber og opplever det å være organisasjon i Norge, samt hvilke utfordringer vi møter i vårt land. Vi fikk også muligheten til å diskutere hvordan vi kan jobbe sammen på tvers av landegrenser. Deretter ble vi intervjuet av den landsdekkende kanalen TV2, der vi fikk vanskelige og konkrete spørsmål av typen “hva mener du vi burde gjøre med miljøutfordringene i Zambia?”. 

Vi sitter igjen med et godt inntrykk av YEN og gleder oss til de kommer i høst. De jobber hardt for å opplyse ungdom og gjøre dem bevisste på at de selv har mulighet til å komme med alternative løsninger på miljøutfordringene. Medlemmene i YEN sitter på mye kunnskap og kompetanse som vi ser frem til å dra god nytte av. Og, som ligger i naturen til prosjektet, gleder vi oss også til YEN Zambia kommer for å lære noe av Spire!

Hvis du noen gang skal til Zambia husk å få smakt village chicken som er lokalt produsert og definitivt økologisk, i motsetning til white chicken som er industrialisert produsert i storskala, som forøvrig er den kyllingen vi spiser mest av i Norge.

Spire ser frem til storstilt besøk fra Zambia i september, sett av datoen for hytteturen der du blant annet vil få muligheten til å lære masse om Zambia og YEN!