Spire

TAKK FOR I ÅR!

2019 har vært et utrolig spennende år for Spire. Medlemsveksten har vært på 44%, vi har vært i media 91,6 % mer enn tidligere, arrangert vår helt egen dagsfestival, hatt flere politiske gjennomslag, og deltatt på åtte internasjonale konferanser. Bare for å nevne noe. Her kommer noen høydepunkt.

2019 har vært året Spire har knust sine egne målsettinger, og mer til. Vi ønsker her å heve fram 10 ting vi er stolte av nå når vi snart går inn i et nytt tiår. Men først noen ord fra leder i Spire, Hege Skarrud:

- Jeg vil først og fremst takke alle våre rundt 200 aktivister fra Kristiansand i sør, til Tromsø i nord for en helt utrolig innsats i året som har vært. Aldri har vi vært så synlige, og aldri i verden om det hadde vært mulig uten alle aktivistene våre. Vi har i år vist at stemmen om alternativ økonomi, karbonlagring i jord, og det at en brobygger mellom jordbruk og klima har vært dypt savna i Norge. Spire spiller en viktigere og viktigere rolle, jo flere FN-rapporter som slenges på bordet. Den systemkritiske stemmen er viktig. Nå skal vi også øke våre gjennomslag for å se systemendringa i praksis.

Våre 10 stolteste høydepunkt

1.       Medlemsrekord! Spire har nå 1400 medlemmer. Med andre ord- vi har knust målene vi satt oss selv, som var 1000 medlemmer innen 2020. Tusen takk til alle som har betalt medlemskap i 2019. Håper dere fortsetter å støtte oss også neste år. Er du ikke medlem enda? Frykt ikke, det kan du bli her!

2.       Vi har lansert en egen tegneserie om ungdomsmedvirkning i byplanlegging. Den ble såpass populær at vi lå på andreplass på topplista til Subjekt Aid, som distribuerer materiell til norske skoler. Fikk du ikke med deg et eksemplar? Fortvil ikke, vi har fremdeles en håndfull igjen på kontoret, og nytt opplag kommer neste år. 

3.       Kampanjen vår Jord søker karbon har hatt flere politiske gjennomslag. Melhus kommune ble den første norske kommunen som meldte seg inn i 4 per 1000-initiativet etter et arrangement i regi av Spire Trondheim og politisk arbeid fra kampanjeutvalget. I tillegg har Utviklingsfondet, Norges Bondelag, Økologisk Norge og Norsk Bonde- og Småbrukarlag meldt seg inn. Karbonlagring i jord har blitt et tema i vinden, som er gode nyheter for klimaarbeidet i jordbruket. Vi gleder oss til å jobbe for enda mer gjennomslag på dette området i 2020.

4.       Vi gjennomførte en rekordstor Verdens Beste Nyheter-kampanjedag den 27. september, med over 600 frivillige, på 50 steder i hele Norge! Nesten 150 000 aviser ble delt ut på én dag. Lyst til å være med som frivillig neste år? Bli med her.

5.       Vi lagde en endagsfestival for klima og miljø i juni: Klimapiknik. Det største enkeltstående arrangementet Spire noensinne har hatt. Her inviterte vi flere musikere, aktører i Oslo og politikere til å delta med innslag, bærekraftige produkter, politiske debatter, og mye mer!

6.       Vi har vært med å organisere klimastreiker i hele Norge, og har dermed bidratt til å sette klima og miljø langt opp på dagsordenen. Flere titalls tusen unge har tatt til gatene for å vise at vi krever klimahandling nå! 2019 har vært klimastreikernes år i gatene, i 2020 skal vi sørge for at våre krav blir til faktisk politikk!

7.       Aldri har vi deltatt på så mange internasjonale konferanser - og blitt invitert til så mange. Vi har deltatt på åtte internasjonale møter og konferanser, deriblant FNs klimaforhandlinger i Madrid, FNs matsikkerhetskonferanse i Roma, en matsikkerhetskonferanse med Norad og Nepad i Senegal og WTO Public Forum. Her har vi stilt politikere og norske delegasjoner til veggs, og knytta viktige bånd med andre sivilsamfunnsorganisasjoner fra hele verden.

8.       Vi fikk gjennomslag i regjeringa sin handlingsplan for bærekraftige matsystemer. Her har de lagt til at de skal jobbe tettere med ungdomsorganisasjoner for å nå målet om globale, bærekraftige matsystemer. Vi kommer til å følge tett opp om hvordan dette gjøres i årene framover.

9.   Det ganske land har kunnet se Spire i media over 230 ganger i løpet av 2019! Dette er en gjennomsnittlig økning i medieoppslag på 96,1 %. Vår leder Hege Skarrud har blant annet vært fast spaltist i Bistandsaktuelt, og servert kruttsalver som denne: Penger, makt og klimastreik. (Alle gangene resett.no har prøvd å henge oss ut er ikke telt med her da vi ikke ser på resett.no som en legitim mediekilde)

10. Vi har også hatt to ungdomsdelegatstillinger på vegne av LNU, hvor vi representerer medlemsmassen til Landsrådet for barne- og ungdomsorganisasjonene i forskjellige forum. Her spesielt i regjeringens samstemthetsforum og Standard Norge sin prosjektgruppe på sirkulærøkonomi. I 2020 har vi også fått ungdomsdelegatstillingen til World Urban Forum, som er FNs forhandlinger på urbane spørsmål.