Spire

Til regjeringen: Gratulerer! Dere kommer til å høre fra oss. Ofte.

Dette innlegget stod først på trykk i Nationen 14. september 2017.

Høyre og Frp fortsetter som regjeringspartier i Norge. Vi har hatt våre uenigheter i forrige periode, noe dere også fikk høre med jevne mellomrom. Nå ser vi fram til fire nye år der vi skal passe på at dere gjennomfører god og solidarisk politikk.

Ekstremværet som har rammet Bangladesh, Nepal, India og USA den siste tiden er en påminnelse om det vi vet kommer til å skje hyppigere dersom vi ikke gjør en kraftig innsats med å kutte norske og internasjonale klimagassutslipp. Frykt ikke, vi skal hjelpe dere med å komme med gode forslag på hvordan. Som for eksempel å satse massivt på jernbane, stanse subsidiering av fossilindustrien og stoppe all leting etter ny olje.

Norge har lenge vært god på «soft power» ute i verden. Vi deler årlig ut fredsprisen, har jobbet for internasjonale miljøavtaler, og vår egen Brundtland lanserte prinsippet om bærekraftig utvikling. Vi må ikke tro at vi vil beholde denne posisjonen uten å gjøre oss fortjent til det. Vi foreslår derfor at dere slutter å selge våpen til autoritære stater, tilslutter Norge til FN-traktaten som forbyr atomvåpen, og tar initiativ til en forpliktende avtale om klimagassutslipp fra internasjonal shipping og flytransport.

Regjeringen har opprettholdt et relativt høyt nivå av norske bistandspenger, hovedsakelig takket være støttepartiene KrF og Venstre. Vi håper vi kan bruke tiden fremover på å komme med forslag til hvordan vi kan forbedre norsk bistand på, ikke bare redde det som er bra i dag. Våre tips er blant annet å øke støtten som går til klimatiltak og klimatilpasning i utviklingsland, og slutte å bruke bistandspenger på tiltak i Norge.

Vi krever at Norge gjennomfører god, bærekraftig og solidarisk politikk de neste fire årene. Det er mange områder som krever et krafttak. Dette var kun en smakebit, og trenger dere flere tips er det bare å ringe. Og om dere ikke gjør det kommer dere til å høre fra oss uansett. Ofte og høylytt.

-

PS. Norge trenger sterke sivilsamfunnsorganisasjoner som setter miljø, rettferdighet og bærekraftig utvikling på den politiske agendaen. Bli støttemedlem i Spire ved å sende en melding med "Spire 2017" etterfulgt av din epostadresse til 2434. Da legges 50 kr til mobilregningen din, og du er med i kampen for en bedre verden.