Spire

Ni suksesshistorier på ni måneder!

Det spirer og gror både innad i organisasjonen, og rundt oss som en konsekvens av vårt arbeid. Her ønsker vi å vise til et knippe gjennomslag og ekstraordinære ting vi har gjort i løpet av året! 

Spire har de siste årene vist seg å være en organisasjon som sprer seg raskt, gjør utrolig mange ting og engasjerer en bredde av folk i vår målgruppe. I løpet av årets første ni måneder har vi allerede kommet oss over flere milepæler, og viser at vi fortsetter å vokse i viktighet og gjennomslag.

Her er noen av høydepunktene så langt i år:

1. Vi har medlemsrekord! Vi er over 1200 medlemmer totalt (godt over målet satt av Stormøtet i april) og 770 medlemmer under 26 år - kun 30 medlemmer fra å nå målet vedtatt på Stormøtet for de under 26!

2. Vi har vært nevnt i media over 100 ganger, og har nådd målet for medieoppslag for Spireåret (fra Stormøte til Stormøte) på under FEM måneder! 

3. Jord søker karbon-kampanjen har fått sitt første politiske gjennomslag i løpet av september: Melhus kommune meldte seg inn i 4 per 1000-initiativet etter et arrangement i regi av Spire Trondheim og politisk arbeid fra kampanjeutvalget. Vi forventer at flere følger like etter!

4. Vi gjennomførte en rekordstor Verdens Beste Nyheter-kampanjedag den 27. september, med over 600 frivillige, på 50 steder i hele Norge!

5. Vi sitter som representanter inn i flere arbeidsgrupper og råd for myndigheter og statlige organer! Blant annet regjeringa sitt Samstemthetsforum (her har vi vært siden 2018) og Standard Norge sitt råd for sirkulærøkonomi. Vi jobber også opp mot regjeringa sin referansegruppe for bærekraftige matsystemer.

6. Aldri har vi deltatt på så mange internasjonale konferanser - og blitt invitert til så mange! Vi har hittil i år vært på 4 internasjonale konferanser og samlinger. Og vi skal delta på minst 3 (blant annet FNs klimaforhandlinger og matsikkerhetsforhandlinger) til!

7. Vi fikk gjennomslag i regjeringa sin handlingsplan for bærekraftige matsystemer. Her har de lagt til at de skal jobbe tettere med ungdomsorganisasjoner for å nå målet!

8. Vi er med og organiserer klimastreiker i hele Norge, og har dermed bidratt til å sette klima og miljø langt opp på dagsordenen!

9. Vi laga en endagsfestival for klima og miljø i juni: Klimapiknik. Det største enkeltstående arrangementet Spire noensinne har hatt. Her inviterte vi flere musikere, aktører i Oslo og politikere til å delta med innslag, bærekraftige produkter, politiske debatter, og mye mer!

Syns du dette høres gøy ut? Vi jobber med mange andre store og små prosjekter gjennom hele året. Bli aktiv i Spire ved å sende en e-post til en av koordinatorene for det politiske utvalget du ønsker å jobbe med, ta kontakt med et lokallag i ditt nærområde, eller ta kontakt med organisasjonsrådgiver Aurora på aurora@spireorg.no om du ikke er sikker på hvor du passer hjemme.