Spire

Ungdomsorganisasjoner i møte med Utviklingsminister Nikolai Astrup

Onsdag 13. juni var Spire, og flere andre ungdomsorganisasjoner, på besøk hos Nikolai Astrup for å gi innspill til Norges utviklingspolitikk.
Her kan du lese Spires innspill.

Spires innspill til Utviklingsministeren i forbindelse med møte mellom ministeren og ungdomsorganisasjonene 13.06.18

Vi i Spire takker for invitasjonen og ser positivt på at utviklingsministeren ønsker å lytte til de unge i utviklingspolitikken. Det håper vi også å se videre fremover!

Vi ønsker i dag å rette fokus mot den nåværende næringslivssatsningen i norsk utviklingspolitikk. I en rekke medieutspill og gjennom utført politikk har det kommet til syne at den nåværende regjeringen og utviklingsministeren ønsker å fremme norsk næringsliv som hovedaktøren i bistandssektoren. Vi følger spent med på utfallet av dette, men ser med bekymring på en ukritisk fremheving av norske investeringer som løsningen utfordringer i det globale sør. Derfor fremmer vi et ønske om mer behovsbasert bistand, en større andel midler til sivilsamfunnet og at utviklingsland får større bestemmelsesrett med tanke på norske investeringer.

Dette fordi:
En rekke ganger har vi sett at prosjekter med norsk gevinst i fokus har fått bekymringsverdige konsekvenser for lokalbefolkningen. Uavhengig av en bedrifts velvilje og godhjertede intensjon vil norske behov til tider være motstridende til lokale behov. Troen på at norske bedrifter vil det beste for lokalbefolkningen i et land kan ikke ligge til grunn i norsk utviklingspolitikk, selv om de gode intensjonene kan ligge der. Videre vil ikke næringslivets investeringer nødvendigvis dekke områder der det er mest behov, men heller der det er lønnsomt å investere. Dette kan føre til en forsømmelse av områdene hvor behovet er størst.

Likevel ønsker vi å fremheve at det ikke er næringslivet i seg selv vi er skeptiske til, men type investeringer som blir gjort. Vi ønsker økt fokus på støtte til sivilsamfunnet og til lokale entreprenører. Det må anerkjennes at ikke alle lokale aktører vil ha kapasitet til å gjennomføre suksessfulle prosjekter, men vi fremhever likevel at det er større sjanse for lokal gevinst fra norsk bistand om den blir forvaltet lokalt. Det er tross alt hos lokalbefolkningen hvor hovedinteressen for økt levestandard ligger. Korrupsjon er utvilsomt et problem, men nettopp derfor må vi også styrke sivilsamfunnet.

I utviklingspolitikken må handel være et redskap for utvikling og ikke et mål i seg selv. Myndigheter må kunne stille krav til at investeringer som gjøres skal komme befolkningen til gode, og investeringene må føre til et levedyktig, lokalt næringsliv og en lokal økonomi som gjør befolkningen bedre stilt enn de var før investeringen. Det er et stort behov for landbruksinvesteringer i Afrika, særlig når det gjelder infrastruktur, foredling og produksjon. Storskala plantasjevirksomhet har derimot vist seg gang på gang å føre til tapt jordbruksjord for lokale småbønder, sesongbaserte lavinntektsjobber og at varene eksporteres ut av området.

Spire ønsker at utviklingsministeren skal legge til rette for at norske bedrifter i større grad støtter lokale bedrifter enn å kjøre hele showet selv. Vi ser også gjerne at en større andel av bistandsmidlene over statsbudsjettet tilfaller sivilsamfunnsgrupper. Vi ønsker utviklingsministeren lykke til videre, vi skal følge nøye med!

Med vennlig hilsen

Hege Skarrud
Leder i Spire

Ida Morén Strømsø
Politisk nestleder i Spire