Spire

Utlysning: internasjonalt ansvarlig med ansvar for utvekslingsdeltakere!

Er du interessert i utvekslingsprosjekter, internasjonalt samarbeid og kultur og kommunikasjon? Da har vi det perfekte vervet for deg!

I januar 2018 starter Spires splitter nye fredskorpsutveksling! Vi vil få to deltakere fra Zimbabwe og Malawi hit til Norge, som i fire måneder skal være en del av Spire og vårt arbeid – fra februar til og med mai. Som internasjonalt ansvarlig vil hovedoppgaven din være å følge opp utvekslingsdeltakerne, i tett samarbeid med Spires sekretariat og Spires arbeidsutvalg. Du vil være en del av Spires Kjernegruppe (sentralstyre) og dermed være med og påvirke arbeidet til en organisasjon i utvikling.

Arbeidsoppgaver
Så lenge utvekslingen pågår vil arbeidsoppgavene dine i hovedsak bestå i å følge opp deltakerne, ved å bistå dem i praktiske spørsmål, være deres hovedkontaktperson, vise dem rundt Oslo, finne på aktiviteter, veilede dem i informasjonsarbeid – rett og slett legge til rette for en hyggelig og meningsfull tilværelse for dem!

Etter at utvekslingen er avsluttet vil oppgavene dine bestå i å holde kontakten med Spires samarbeidsorganisasjoner i Malawi, Zimbabwe, Etiopia, Zambia og Nepal, og være lenken mellom Spires partnerorganisasjoner og Spires utvalg og lokallag.

Tidsbruk
Vi anslår at vervet vil kreve ca 20 timer/uke ved starten av utvekslingen og ca 5 timer/uke den siste måneden av utvekslingen og resten av året. Arbeidet vil mest foregå kvelder og helger, men en viss fleksibilitet er påkrevd.

Krav til søker:

 • Du er mellom 18-30 år, og bor i tilknytning til Oslo
 • Du er initiativrik og liker å jobbe i et ungt og kunnskapsrikt miljø
 • Du er ansvarstakende, selvstendig og utadrettet
 • Du er opptatt av interkulturell kommunikasjon
 • Du er løsningsorientert og fleksibel
 • Du har kapasitet til å legge ned den anslåtte tiden til arbeidet, som inkluderer både møter og arbeid på egenhånd
 • Du har mulighet å delta på møter i Spires Kjernegruppe annenhver torsdag kl. 17-20
 • Du er innstilt på å ha vervet i alle fall ut 2018
 • Du brenner for bærekraftig og rettferdig verden og vet at endring er mulig

Vi kan tilby:

 • Verdifull organisasjonserfaring fra styrearbeid i Norges beste ungdomsorganisasjon
 • Del i et kunnskapsrikt, spennende og inkluderende miljø
 • Mulighet til å utfordre deg selv i en organisasjon med mange spennende oppgaver, lav terskel for å kunne ta på seg ansvar, og stor medbestemmelsesrett
 • Stort handlingsrom til å bestemme egne oppgaver og mulighet til å gjennomføre dine ideer
 • Et honorar på 5000 kr i månedene februar-mai (totalt fire måneder)
 • Rett til å dra nytte av muligheter for Spires aktive medlemmer, slik som skolering, representasjonsarbeid, seminarer, kontakt med et bredt organisasjonsnettverk, og mulighet for å delta på internasjonale konferanser

Høres dette ut som noe for deg? Send et motivasjonsbrev til post@spireorg.no. Søknadsfrist er søndag 17. desember.