Spire

UTLYSNING: Vil du representere Spire på internasjonale konferanser?

I år skal Spire delta på flere internasjonale konferanser. Nå kan du søke om å bli en av våre representanter!
Konferansene som utlyses i førsteomgang er: WTO Public Forum i Geneve, CFS (The Committee on World Food Security) i Roma, og COP 25 (FNs klimakonferanse) i Chile!

Om konferansene:

WTO Public Forum:
Public Forum er en av de viktigste internasjonale møteplassene for dialogen mellom forskjellige parter i det internasjonale handelssystemet. Mer enn 10 000 representanter fra sivilsamfunn, akademia, næringsliv, media, regjering og internasjonale organisasjoner deltar hvert år på forumet.
Årets tema for konferansen er «Trading Forward: Adapting to a Changing World», et tema som er veldig relevant for Spire. Spire vil sende 2 personer. Konferansen finner sted 8. – 11. oktober, i Genève.

CFS:
CFS har satt seg som mål å være den mest inkluderende og internasjonale plattformen for alle interessenter som ønsker å jobbe sammen for matsikkerhet globalt. Konferansen er en del av FAO, som er FNs organisasjon for mat og jordbruk. Spire har lenge vært den eneste norske ungdomsorganisasjon som deltar på denne konferansen, og ønsker i år å rette søkelyset mot unge i arbeid i klimasmart landbruk. Årets konferansen, CFS 46, finner sted i Roma fra 14. – 18. oktober.

COP 25:
Også bedre kjent som FNs klimatoppmøte. COP25 er den 25. runden med forhandlinger, og den fjerde runden etter at Paris-avtalen ble signert. her møtes delegater fra alle verdens myndigheter for å diskutere veien videre i den internasjonale klimapolitikken. Spire har vært fast deltager på disse konferansene i en rekke år. Konferansen skal i år være i Chile fra 2. – 13. desember.

 

Hva kreves for å representere Spire på konferanser?

 • Du må være aktiv i Spire sentralt eller et av Spires lokallag.
 • Du må være aktiv i Spire minimum 6 måneder etter hjemreise.
 • Du må kunne jobbe med forberedelser en måned i forkant av konferansen (minst 3 timer i uka). Dette innebærer blant annet å utarbeide en medie- og politikk strategi i samarbeid med det aktuelle politiske utvalget i Spire, lesing, og generell planlegging.
 • Du må kunne jobbe med videreformidling av informasjon etter konferansen (3 timer i uka 1 måned etter hjemreise). Vi forventer at kunnskap spres gjennom nettsak, kronikk, skolering/foredrag, møter med andre ungdomsorganisasjoner med mer.
 • Gode engelskkunnskaper er en forutsetning.
 • Du er selvgående og takler et tidvis svært hektisk og uforutsigbart miljø under forhandlingene.
 • Kunnskap om temaene på den konferansen du søker på
 • Kunnskaper om og/eller erfaring med skriving og bruk av sosiale og tradisjonelle medier er en fordel.
 • Det er en fordel at du er aktiv og imøtekommende på konferansen for å skaffe nettverk til Spire.

Hva du får

 • Mulighet til å delta på en internasjonal politisk konferanse!
 • Masse erfaring og kunnskap!
 • En unik mulig til å se hvordan en internasjonal konferanse foregår, og påvirke internasjonal politikk.  
 • Mulighet til å skape nettverk
 • Møte masse spennende folk

Hvordan søke?

For å søke må du svare på skjemaet som ligger vedlagt under «Relaterte ressurser» i denne nettsaken, og sende søknad til mathias@spireorg.no innen 20. mai.