Spire

Valgkomiteens arbeid er i gang!

Arbeidet med å finne tillitsvalgte til neste stormøteperiode er påbegynt. Du kan nominere deg selv eller noen andre innen 15. januar 2020!

Valgkomiteens oppgave er å foreslå kandidater til alle Spires sentrale verv, som skal velges av Spires Stormøte. Neste Stormøte avholdes 27.-29. mars 2020. Som tillitsvalgt er du med på å lede og drive organisasjonen fremover. Det betyr mange spennende og givende oppgaver, og en glimrende mulighet til å opparbeide seg viktig organisasjonserfaring.

Valgkomiteen skal innstille følgende:

  • Leder (ny leder velges for to år)
  • To nestledere
  • Ett kjernegruppemedlem* fra hvert utvalg
  • To ordinære kjernegruppemedlemmer
  • Én koordinator for hvert utvalg
  • Valgkomite (tre medlemmer)
  • Redaksjonskomité (tre medlemmer)
  • Kontrollkomite (tre medlemmer)

*Kjernegruppa er Spires sentralstyre

For å lese mer om hva de ulike vervene innebærer, last ned Spires vervbeskrivelser som du finner øverst til høyre i denne saken.

Valgkomiteen gjennomfører i disse dager samtaler med nåværende tillitsvalgte samt alle som er aktive i Spires utvalg. Andre oppfordres til å ta kontakt med valgkomiteen - enten for å nominere seg selv eller for å nominere noen andre. Og ikke nøl med å ta kontakt hvis du har noen spørsmål!

Kontakt valgkomiteen

Dina Norum Kivle (valgkomiteens leder): dina@spireorg.no

Ronja Genneper: ronja.genneper@gmail.com

Anna Karlsson: anna@spireorg.no