Spire

Vil du bli med i et politisk utvalg?

Er du opptatt av miljø og bærekraftig utvikling? Brenner du særlig for et av Spires hovedtemaer: klima & miljø, matsikkerhet, internasjonal handel eller bærekraftige byer? Liker du å uttrykke deg i tekst og jobbe målrettet sammen med andre? Har du lyst å bruke litt av fritiden din på å gjøre denne verden til et litt bedre sted? Ja, da kan du bli med i et av våre politiske utvalg!

8. februar, 18:30 på Konrad i Oslo arrangeres Spires Pecha Kucha – et intromøte. Her vil alle utvalgene presentere seg og sine planer for det kommende året. Dette møtet er helt uforpliktende, og er perfekt for deg som har lyst å engasjere deg og er interessert i å vite litt mer.

Spires sentrale fagutvalg
Sentralt i Oslo finner vi Spires politiske utvalg. Utvalgene er eksperter på sine felt og jobber med politikere og media for å spre kunnskap og engasjement for miljø- og utviklingsspørsmål. Alle Spires utvalg jobber med å arrangere spennende arrangementer, skrive blogginnlegg og kronikker, delta og rapportere fra debatter, utarbeide og holde foredrag, komme med innspill på nasjonal politikk og representere Spire i interessante faglige nettverk. Utvalgene fungerer også som fagressurser for resten av organisasjonen. Dersom du vil fordype deg i ett av Spires temaer, er du velkommen å bli med i et av de politiske utvalgene.

Matutvalget i Spire jobber med tema som internasjonal matsikkerhet, jordbrukspolitikk, økologi, bevissthet rundt mat og jordbruk og grønn matglede. Tidligere har Matutvalget for eksempel laget kokeboken ”Grønt bord, grønn jord”, som er en kokebok med bærekraftige oppskrifter som er blitt delt ut til folkehøyskoleelever rundt om i Norge.

Klimautvalget i Spire følger verdens klimaforhandlinger tett og reiser hvert år til FNs klimaforhandlinger, der jobber de sammen med sivilsamfunnsorganisasjoner fra hele verden for å sikre at politikerne ikke koker kloden. Klimautvalget jobber også utadrettet mot et bredt publikum for å spre bevissthet omkring klimaspørsmål. De har blant annet utviklet en nyttig brosjyre som forteller deg alt du behøver å vite om klimaforhandlingene.

Handelsutvalget i Spire holder seg oppdatert på handelsspørsmål og jobber for å få politikere til å ta etiske og bærekraftige hensyn før de vedtar nye handelspolitiske steg. I handelsutvalget vil du sammen med dyktige og engasjerte mennesker lære mer internasjonal handel, og hvordan vi kan få en mer rettferdig handelspolitikk som ikke favoriserer rike lands interesser over fattige lands muligheter til å styre over egen politikk.

Byutvalget i Spire jobber med miljømessige, sosiale og samfunnsmessige problemstillinger knyttet til bærekraftig utvikling i byer i Norge og globalt. Infrastruktur, urban dyrking, arkitektur, lokaldemokrati og medvirkningsprosesser er noen av temaene en kan bryne seg på i dette utvalget.

Vi er også i gang med å starte opp et helt nytt kampanjeutvalg som skal planlegge og gjennomføre Spires neste informasjonskampanje som skal handle om klima og likestilling. Les mer her.

Bli med!
Som aktiv i et av Spires politiske utvalg vil du få muligheter til å utvikle deg faglig sammen med andre som er like engasjert som deg, og du vil få jobbe direkte opp mot politikere for å påvirke politikk, både i Norge og internasjonalt. Du vil i tillegg bli kjent med mange andre engasjerte mennesker, få viktig organisasjonserfaring, og utvide nettverket ditt. Ikke minst blir du med i en bevegelse for en bedre og mer rettferdig verden, og får oppleve hvordan det er å bidra til samfunnsendring!

Hvis du ønsker å bli med i arbeidet til et av våre utvalg, møt opp på Spires Pecha Kucha – et intromøte i Oslo 8. februar, eller send en e-post til hege@spireorg.no med litt informasjon om deg selv og hvilket utvalg du er interessert i!

Ikke i Oslo sier du?
Hvis du ikke bor i Oslo kan du engasjere deg i av Spires 10 lokallag. Hvis det ikke finnes et lokallag der du bor kan vi hjelpe deg med å starte et. Ta i så fall kontakt med vår organisasjonsrådgiver Aurora, auorora@spireorg.no. Hvis du har andre spørsmål kan du alltid ta kontakt med organisasjonssekretær Mathias på mathias@utviklingsfondet.no, eller ta en telefon i kontortiden til 23 10 95 93.