Spire

Politikk

Matsikkerhet

Spire er opptatt av at alle skal ha nok mat både i dag og i framtida. Når en milliard sulter eller lever på grensa til sult i dag er vi langt fra målet. Vi vet også at verdens befolkning kommer til å vokse de neste årene, og at vi kommer til å behøve mer mat. Dette er et problem som både må og kan løses med de rette politiske virkemidlene!

>

Internasjonal handel

Handel er ikke et mål i seg selv, men et av mange virkemiddel i utvikling av et lands produksjonsstruktur, økonomi, sysselsetting og uavhengighet. Spire er ikke mot handel, men mener dagens spilleregler er urettferdige. Under kan du lese mer om forskjellige temaer Spire
jobber med innen internasjonal handel.

>

Klima og miljø

Klimaendringene er en av de absolutt største utfordringene verden står overfor i dag. Det er ingen tvil hvem som er ansvarlig for dagens klimaendringer- de industrialiserte landene. Likevel er det ikke de ansvarlige som lider mest på grunn av endringene, heller tvert imot.

>

Bærekraftige byer

Over halvparten av jordens befolkning bor i dag i urbane områder. For å få til en bærekraftig fremtid er det nødvendig å møte utfordringene der de skjer. I Byutvalget jobber vi for bærekraftig byutvikling nasjonalt og globalt. Vi jobber for byer som tar vare på både mennesker og miljø, hvor alle har en plass, blir hørt og tatt vare på.. FN vedtok handlingsplanen New Urban Agenda i 2016. Spire arbeider med å spre informasjon om denne handlingsplanen og jobber med politisk påvirkning for å få den implementert.

>