Spire

Bærekraftige byer

Over halvparten av jordens befolkning bor i dag i urbane områder. For å få til en bærekraftig fremtid er det nødvendig å møte utfordringene der de skjer. I Byutvalget jobber vi for bærekraftig byutvikling nasjonalt og globalt. Vi jobber for byer som tar vare på både mennesker og miljø, hvor alle har en plass, blir hørt og tatt vare på.. FN vedtok handlingsplanen New Urban Agenda i 2016. Spire arbeider med å spre informasjon om denne handlingsplanen og jobber med politisk påvirkning for å få den implementert.