Spire

Medvirkning i arealplanlegging

I takt med den økende urbaniseringen utvikles byer raskere enn noensinne. Dette medfører at planprosessene effektiviseres for å møte det økende presset for ny infrastruktur, boliger, næringsvirksomhet og ikke minst offentlige tjenestebygg. For at byene skal være inkluderende og mangfoldige er det viktig at alle blir sett og hørt. Dessverre er det ikke alltid slik. Markedskreftene er en sentral drivkraft for byutvikling, og dette medfører ofte at enkelte grupper skyves ut og ikke blir representert i planprosessene.

Medvirkningsprossesen må endres hvis man vil inkludere og engasjere alle grupper. I Norge er medvirkning i arealplanlegging hjemlet i plan- og bygningsloven. Lovteksten er lite spesifikk og tolkes ulikt. Dette medfører at forslagsstillere og utviklere ofte kan dokumentere at de har oppfylt kravet for medvirkning uten at alle grupper har blitt inkludert. Spire har alltid et globalt perspektiv i sakene vi jobber med. Hvordan skal Norge, som en internasjonal anerkjent aktør innenfor bistand, klare å påvirke andre land til å være mer inkluderende, når vi selv ikke er det? Derfor må vi begynne kampen for en mer inkluderende og mangfoldig medvirkningsprosess i Norge.

Spire mener at engasjementet må begynne hos unge mennesker. De er fremtidens borgere, og det er deres fremtid som avgjøres i disse arealplanene. Da er det viktig at unge mennesker får den riktige og nødvendige informasjonen om hvordan man kan være med å påvirke planer i sitt nærområde. De bør også oppsøkes aktivt av utviklerne, slik at de unge forstår at deres stemmer er viktige for prosessen. Derfor bør heller ikke de unge representeres av voksne, men av seg selv under kyndig fagveiledning.