Spire

New Urban Agenda

I oktober 2016 deltok Byutvalget på FNs konferanse Habitat III i Ecuador om bærekraftig utvikling av verdens urbane områder. Dette var den tredje konferansen i sin rekke som blir avholdt hvert 20. år. Over halvparten av verdens befolkning bor nå i urbane områder og denne andelen er forventet å øke til 70 prosent innen 2050. Mesteparten av denne veksten vil foregå i det globale sør hvor en ofte ser at byutviklingen ikke klarer å holde tritt med den raske tilflyttingen av mennesker. Dette resulterer gjerne i en stor vekst av slumbebyggelse og uformelle bosettinger med sine mange tilhørende utfordringer. Et fokus på spørsmålene om hvordan man skal kunne møte den enorme etterspørselen etter bolig og sikre en sosial, økonomisk og økologisk bærekraftig byutvikling står i denne konteksten sentralt, og det er disse spørsmålene som stod i fokus på konferansen

Målet for konferansen var å vedta en ny global handlingsplan for urban utvikling –  New Urban Agenda. Dette dokumentet setter fokus på dagens og fremtidens utfordringer i urbane områder knyttet til temaer som urban helse, infrastruktur, fattigdom og ulikhet, matsikkerhet, klima, tilgjengelighet, sikkerhet og rettigheter. Målene er store og ambisiøse, men dokumentet er særlig mangelfullt når det kommer til konkrete planer for implementering og finansiering av disse målene. Dette mener vi i Byutvalget er problematisk, og i og med at dokumentet ikke er rettslig bindende for medlemslandene innebærer det en stor bekymring for at det ikke vil ilegges tilstrekkelig innsats for å oppfylle målene i dokumentet.

Vi i Byutvalget jobber derfor med å sette fokus på og informere om New Urban Agenda og vi jobber opp mot politikere for å få Norge til å ta sin del av ansvaret i å fremme og gjennomføre en byutvikling som er i tråd med dokumentet.