Spire

Høstkampanjen 2012:Fisk for Folket!

Siden uminnelige tider har mennesker høstet av havets ressurser. Havet utgjør det økonomiske grunnlaget for 8 % av verdens befolkning. Det vil si omtrent 540 millioner mennesker. Fisk utgjør også næringsgrunnlaget for svært mange mennesker, men er også noe mer – fiskeri er en levemåte.

I dag er verdens kystfiskere marginalisert i det politiske liv, har fallende inntekter, og er truet av klimaendringer, overfiske, turisme, oppdrett, økt internasjonal handel og privatisering.Spire mener at Norge, som en av verdens største fiskerinasjoner, har et stort ansvar for å arbeide for en mer bærekraftig forvaltning av verdens hav. Mye må gjøres og store endinger må til, men det er ikke umulig å få verdens fiskeforvaltning på rett kjøl igjen.

Norge må praktisere en samstemthet mellom fiskeri- og landbrukspolitikken på samme måte som for landbruket. Derfor er det svært viktig at lokalsamfunnene inkluderes når forvaltningen av lokale marine ressurser skal planlegges. Det trengs forvaltningssystemer hvor de lokale fiskerne får anledning til å være med og bestemme hvordan ressursene forvaltes, tilpasset lokale forhold, hvor kinne kvotepriser holder unge fiskere utenfor.
 
I tillegg mener Spire at:
 
- Utviklingsland må sikres politisk handlingsrom til å bygge opp egen industri på egne ressurser, forvalte disse og utvikle sin egen forvaltning.
- Oppdrettslaks må merkes slik at vi vet hva slags fôr denne har spist, og hva den økologiske kostnaden av dette produktet er
- Det må kjempes for et verdensomspennende forbud mot utkast av fisk
- Det må gjennomføres konsekvensanalyser av alle fremforhandlede frihandelsavtaler for disse ratifiseres, slik at det er tydelig hvilke konsekvenser disse får for mennesker og miljø
- Fjernfiske må opphøre for å sikre lokal forvaltning av fiskestammen
 
Vi var i Kerala på feltarbeid i mai, hvor vi så på konsekvensene en frihandelsavtale mellom Norge og India vil få for småskala fiskere. Videoen under viser noen klipp fra turen:

 
Kampanjen Fisk for Folket setter fokus på fiskeripolitikk og norske interesser. Kampanjen lanseres 10. september med heldagsseminar, rapportlansering og kick-off. 
 
I løpet av kampanjeperioden fra 10. til 20. september skal vi også reise på lokallagsturne til Bergen, Tromsø og Trondheim med masse aktivitet på hvert sted, vi skal arrangere U-landsseminar på Blindern i Oslo og vi skal delta på Elvelangs.
 
Utover høsten blir det fortsatt fokus på fiskeripolitikk – følg med på kalenderen vår for løpende oppdateringer.