Spire

Kampanjen 2011: Heller føre var - Oljefondet ut av Monsanto!

Våre pensjonspenger skal ikke investeres på bekostning av mennesker og miljø i andre land. Det multinasjonale jordbruksselskapet Monsanto bidrar til negative konsekvenser for bønder i Sør gjennom sin virksomhet. Spire mener økt profitt ikke skal settes foran bønders grunnleggende rett til mat, vann, såfrø og jord.

Spire krever at Oljefondet innfører føre var-prinsippet overfor selskaper som omsetter genmodifiserte organismer kommersielt. Hovedlinjene i den norske Genteknologiloven bør være en rettesnor for Oljefondet og Etikkrådet når de vurderer selskaper som selger genmodifiserte såfrø. Kriteriene om bidrag til samfunnsnytte og bærekraftig utvikling er spesielt viktige. Føre var-prinsippet må ligge til grunn i alle vurderinger av genteknologiselskapers virksomhet.

Vi krever at  Oljefondet trekker sine investeringer ut av Monsanto, og at Oljefondet innfører føre var-prinsippet overfor selskaper som omsetter genmodifiserte såfrø kommersielt.