Spire

Kampanjen 2009 - Shit happens

Vi kan ikke tenke “shit happens” når vi hører om mennesker som rammes av tørke eller flom. Det er på tide å handle. Hvem skal betale for skadebegrensningen for de som har minst skyld i klimaendringene?
 
Siden 1990 har politikere anerkjent at menneskers utslip av klimagasser påvirker klimaet, og at mer flom, tørke og ekstremvær er sannsynlige konsekvenser. Kofi Annan har slått fast at 30 000 mennesker dør hvert år som følge av klimaendringer. De som nå rammes av klimaendringene har ikke bidratt til klimaendringene.

Spire mener at Norge har et medansvar for klimaendringene. Norge bør støtte klimatilpasningstiltak i land i Sør med minst 3 milliarder kroner årlig. Disse pengene må betraktes som en skadeerstatning, og komme i tillegg til vanlig bistand.

Redningsvesten ble et symbol for kampanjen i 2009. Folk på gata ble fotografert med redningsvest og plakat for å vise sin støtte til kampanjen. Redningsvestene ble hengt opp i trær i en park i Oslo, og Spire krevde klimakutt hjemme sammen med mange andre organisasjoner. I desember 2009 var det klimatoppmøte i København med mye oppmerksomhet. Spire var til stede og arbeidet for våre standpunkter.