Spire

Vårkampanjen 2012: Rio må rokke!

I år er det 20 år siden ”verden” møttes i Rio de Janeiro i Brasil til FNs konferanse om miljø og utvikling. Da la man grunnlaget for bærekraftig utvikling. Årets toppmøte har fått navnet Rio+20 og holdes fra 20. Til 22 juni. Fremtiden vår skal formes i Rio, og Spire jobber med å involvere ungdom i Rio+20-prosessen. Derfor sier vi: Rio må Rokke!

I Rio+20 skal politikerne, næringslivet og sivilsamfunnet vurdere hva som har blitt oppnådd gjennom disse 20 årene, og hva som ikke har blitt oppnådd av mål som FN har satt.  Målet med Rio+20 er å sikre at verdens styresmakter igjen forplikter seg til bærekraftig utvikling.

Rio+20 har to hovedtemaer – ”en grønn økonomi i sammenheng med bærekraftig utvikling og fattigdomsbekjempelse” og ”det institusjonelle rammeverket for bærekraftig utvikling”. Spire arrangerer to store møter i løpet av våren for å sette fokus på Rio+20-konferansen.

 

Menneskene og jordkloden står overfor større problemer nå enn for 20 år siden; klimaendringer, økende befolkningsvekst, et stort antall mennesker som lever i fattigdom og stor utnyttelse av jordas naturressurser. Det er nødvending at verdens ledere, sammen med sivilsamfunnet, handler raskt og setter i gang med tiltak som kan bremse og forbedre den skadelige utviklingen. En bærekraftig utvikling må være grunnlaget for en sikker fremtid!

Spire mener

Hvordan kan vi endre verden? Hvordan kan vi skape en bærekraftig utvikling? En utvikling som tar hensyn til sosiale, økonomiske og miljømessige mål? Hvordan kan konferansen Rio+20 hjelpe oss i retningen av en slik verden? Rio må Rokke og Spire har noen forslag til hvordan vi kan sikre dette.

Først og fremst så må Rio+20 levere en ambisiøs og forpliktende plan for hvordan vi kan oppnå bærekraftig utvikling. Planen må bygges på prinsippene om felles, men ulikt ansvar mellom rike og fattige land, og rettighetene til unge og framtidige generasjoner.

I Rio bør vi:

  • Opprette en Miljødomstol
  • Opprette en Ombudsperson for framtidige generasjoner, som skal sikre at politiske beslutninger ikke går på bekostning av framtidige generasjoners rettigheter
  • Integrere utdanning for bærekraftig utvikling i alle trinn og fag på skolen.
  • Bygge opp under ungdomsorganisasjoner og promotere ikke-formell læring.
  • Opprette mekanismer som sikrer at ungdom i større grad kan delta i beslutningsprosesser som omhandler dem.
  • Satse på småskala bærekraftig jordbruk som strategi for å oppnå matsikkerhet.
  • Anerkjenne kunnskapen og eierskapet til unge og kvinner i jordbruket.
  • Mer rettferdig fordeling av energiressurser ved økt tilgang til fornybar energi for fattige, og reduksjon av energiforbruk i utviklede land.
  • Forbud mot indirekte og direkte subsidier til fossil energi.