Spire

Klima og miljø

Klimaendringene er en av de absolutt største utfordringene verden står overfor i dag. Det er ingen tvil hvem som er ansvarlig for dagens klimaendringer- de industrialiserte landene. Likevel er det ikke de ansvarlige som lider mest på grunn av endringene, heller tvert imot.

De siste årene har verden opplevd klimaendringene i form av ekstremvær som stormer, orkaner, flom, tørke, ras og mye mer. Dette har allerede hatt store konsekvenser for livsbetingelsene til den fattigste delen av verdens befolkning, og vil være et økende problem fremover. Det er de fattigste delene av jordas befolkning som lider mest som følge av klimaendringene. Dette er urettferdig, og noe må gjøres.

Vil du ta en aktiv del i Spires klima- og miljøarbeid? Sjukk ut Spires Klimautvalg!

Vedtatt politikk

Her finner du alle vedtatte resolusjoner som handler om klima- og miljøpolitikk

>