Spire

Aktuelle prosjekter

Her finner du informasjon om Spires klimautvalgs aktuelle prosjekter

Spires skolesatsning

Klimautvalget jobber med informasjonsspredning til utdanningssituasjoner gjennom prosjektet "framtidas klimahelter"

>

Detagelse på FNs klimaforhandlinger

En stor del av Spires arbeid handler om å påvirke politikerne til å vedta politikk som er bærekraftig og bra for både klima og miljø. Klimapolitikk er komplekst og derfor er det viktig at sivilsamfunnet engasjerer seg i politikken og påvirker politikerne til å ta de riktige valgene. Gjennom FNs klimakonvensjon vedtas internasjonal klimapolitikk. Hvert år samles ledere og aktivister fra hele verden under FNs klimatoppmøte.

>

Hva vil gå tapt?

Prosjektet "Hva vil gå tapt" handler om en fotoutstilling, men beskrivende tekst, om hva vi vil miste med klimaendringene. Men også hvordan vi kan bruke naturen for å hindre nettopp dette.

>