Spire

Hva vil gå tapt?

Prosjektet "Hva vil gå tapt" handler om en fotoutstilling, men beskrivende tekst, om hva vi vil miste med klimaendringene. Men også hvordan vi kan bruke naturen for å hindre nettopp dette.

Vi ønsker å lage en fotoutstilling som vil bestå av bilder som viser steder som kommer til å gå tapt dersom vi ikke gjør nok for å stoppe klimaendringene. Denne utstillingen vil lages i et lite format, som gjør det mulig å reise rundt med den og henge den opp på de stedene hvor vi holder foredrag. Mennesker som på ulike måter er avhengig av stedene, vil portretteres. Å vise fotografier som tydeliggjør lokale og kulturelle (ikke-økonomiske) verdier som vil gå tapt, er en måte å kommunisere klimaspørsmålet som er nærmere folks følelser enn tall og grafer. Målet er å nå ut til et bredt publikum ved å lage en utstilling som vi kan ha med på foredragsturne, bruke den i Spires øvrige klimarelaterte aktiviteter og stille den ut på minst fem universiteter eller høgskoler utenfor Oslo. Vi vil også modifisere den til digitalt bruk på Spires egne nettsteder, sosiale medier og samarbeidsorganisasjoner. Dette håper vi kan bidra til å gjøre unge engasjert i klimarettferdighet.