Spire

Klimapiknik

I forkant av verdens miljødag 5. juni skal klimautvalget arrangere en Klimapiknik!

Vi skal arrangere et lavterskel arrangement med piknikmat og pledd som vil få unge engasjert i klima- og rettferdighetsspørsmål. Arrangementet skal blant annet inneholde en debatt med forskere og politikere innen klimarettferdighet, musikalske bidrag, andre kreative uttrykksformer, marked og mat. Vi vil også invitere andre miljøorganisasjoner til samarbeid om organiseringen. Med dette håper vi at vi kan nå ut til en bredere gruppe av unge voksne som i utgangspunktet ikke er så opptatt av klima. Målet med dette arrangementet er å tiltrekke oss et bredt publikum og forhåpentligvis skape god pressedekning.

Ønsker du å bidra i arbeidsgruppa for dette arrangementet? Kontakt oss på post@spireorg.no