Spire

Spires skolesatsning

Klimautvalget jobber med informasjonsspredning til utdanningssituasjoner gjennom prosjektet "framtidas klimahelter"

I år (2018) har Spire et samarbeid med Asker VGS, Natur VGS, den naturlige skolesekken og Differ media om handlekraft, demokrati, klima og klimarettferdighet. Målet er å utvikle handlekraftig ungdom med tro på egen påvirkningskraft (mestringsevne og ferdigheter), med et positivt syn på at fremtiden lar seg påvirke og endre, og som er motivert for å være proaktive endringsagenter.”

Les mer om prosjektet, og om hvordan din skole kan bli med på dette HER