Spire

Tidligere prosjekter

Her finner du en oversikt over Spires klimautvalgs tidligere prosjekter

Spire, Kisilu og kampen for klimarettferdighet

Spire har siden 2011 samarbeidet med Differ media og den Kenyanske bonden Kisilu med mål om å putte klimaendringene og klimarettferdighet på agendaen. Klimarettferdighet dreier seg om å bekjempe klimaendringene og de underliggende strukturene som ligger bak, med fokus på rettferdig behandling og representasjon for alle. I dag er det de fattige landene, som har bidratt minst med klimagassutslippene, som er blant dem som føler konsekvensene av klimaendringene mest. Er dette rettferdig eller kan vi gjøre noe?

>

Grafittivegg på Blå

Våren 2018 samarbeidet Spire med to kunstnere og utestedet Blå for å spre kunnskap om klimarettferdighet gjennom kunst.

>