Spire

Spire, Kisilu og kampen for klimarettferdighet

Spire har siden 2011 samarbeidet med Differ media og den Kenyanske bonden Kisilu med mål om å putte klimaendringene og klimarettferdighet på agendaen. Klimarettferdighet dreier seg om å bekjempe klimaendringene og de underliggende strukturene som ligger bak, med fokus på rettferdig behandling og representasjon for alle. I dag er det de fattige landene, som har bidratt minst med klimagassutslippene, som er blant dem som føler konsekvensene av klimaendringene mest. Er dette rettferdig eller kan vi gjøre noe?

Dokumentaren Thank You For the Rain (2017) følger småbonden Kisilu over fem år hvor han bruker sitt kamera for å dokumentere hans families liv, hans landsby, og ødeleggelsene klimaendringene fører til. Kisilu viser klimaendringene gjennom ekstreme oversvømmelser, tørke, og stormer. I tillegg viser han de menneskelige kostnadene som klimaendringene fører til; barna hans blir sendt hjem fra skolen når han ikke kan betale skoleavgiften, landsbyens menn flytter til byene for å finne jobber og familier splittes. Etter en storm som river ned Kisilus hus bringer Kisilu lokalsamfunnet sitt sammen for å finne nytt håp og felles løsninger. Kisilu blir en lokal leder og bringer sitt budskap om håp hele veien til Norge og klimaforhandlingene i Paris. I filmen ser man hvordan Kisilu inspirerer, men også blir inspirert bl.a. i møte med norsk frivillig ungdom.


Spires klimautvalg har holdt flere filmvisninger av Thank You For the Rain for å engasjere og informere ungdom om klimarettferdighet. Ved å vise folk at klimaendringene allerede påvirker de mest sårbare bøndene som ikke har vært med på å skape problemet ønsker vi å vekke et ønske om endring og en tro på at det vi gjør her i Norge er viktig.