Spire

Matsikkerhet

Spire er opptatt av at alle skal ha nok mat både i dag og i framtida. Når en milliard sulter eller lever på grensa til sult i dag er vi langt fra målet. Vi vet også at verdens befolkning kommer til å vokse de neste årene, og at vi kommer til å behøve mer mat. Dette er et problem som både må og kan løses med de rette politiske virkemidlene!

Matsuverenitet

Det overordnede målet må kunne sies å være å oppnå en verden hvor ingen mennesker lider under sult. Målet er med andre ord å oppnå matsikkerhet. Matsikkerhet er en situasjon der alle mennesker til enhver tid har tilgang til nok, sikker, næringsrik og kulturelt akseptabel mat, og nok mat til å møte sitt behov for å leve et sunt og aktivt liv. Begrepet dekker imidlertid ikke temaer som hvor maten kommer fra, hvem som produserer den eller under hvilke forhold maten er blitt dyrket - og det er her matsuverenitet kommer inn.

>

Bærekraftig jordbruk

Det er ikke industrielt jordbruk som er løsningen på sultproblemet. Det er nok mat i verden i dag til at alle kunne spise seg mette, men folk som sulter har ikke tilgang til eller råd til å kjøpe mat. I 2008 kom den mest grunnleggende rapporten om verdens jordbruk, “agriculture at a crossroads” ut. Konklusjonen der støtter Spires standpunkt: løsningen på et jordbruk som er bra for miljøet, bra for fattige og kan fø verden i framtida er småskala, bærekraftige jordbruksmetoder.

>

Genmodifiserte organismer

En genetisk modifisert organisme (GMO) har fått endret sitt arvemateriale ved hjelp av genteknologi. Dette gjøres ved å kombinere og manipulere gener fra forskjellige arter for å oppnå ønskede egenskaper.

Noen påstår at genmodifiserte planter kan løse verdens sultproblem, fordi vi kan lage planter med de egenskapene vi vil. Det tror ikke Spire.

>