Spire

Genmodifiserte organismer

En genetisk modifisert organisme (GMO) har fått endret sitt arvemateriale ved hjelp av genteknologi. Dette gjøres ved å kombinere og manipulere gener fra forskjellige arter for å oppnå ønskede egenskaper.

Noen påstår at genmodifiserte planter kan løse verdens sultproblem, fordi vi kan lage planter med de egenskapene vi vil. Det tror ikke Spire.

Det høres så fint ut å kunne lage planter med nye egenskaper. I virkeligheten er de fleste genmodifiserte plantene laget for å tåle spørytemidler (spøytemidler som de samme selskapene lager, som Monsantos “Round-up-ready” soya, raps eller mais) eller for å produsere sin egen insektsgift (som Monsantos “Bt-bomull”). De som lager genmodifiserte jordbruksplanter tjener gode penger på det, fordi de patenterer plantene eller egneskapene deres.

Det meste av forskning på genmodifiserte planter blir gjort av agroselskaper. Vi vet derfor veldig lite om effektene av å dyrke og spise genmodifiserte planter. Nå vet vi at de krysser seg med ville planter og at de sprer seg uten at noen har kontroll.

Vi vet også at alle kommersielle genmodifiserte planter er laget for industrialisert landbruk. Pakkeløsningene Monsanto selger tar ikke hensyn til jordkvalitet, nyttige insekter, bakteriekultur i jorda eller økosystemet rundt: Hovedmålet er å produsere matplanter så «effektivt» som mulig, uten å bry seg om hva vi mister eller hva vi tilfører av sprøytemidler eller fossil energi. Jorda er ikke en fabrikk. Vi må være føre var når det kommer til teknologi som kan tukle med naturmangfoldet vårt - blir det ødelagt kan vi ikke gjenopprette det.