Spire

Bærekraftig jordbruk

Det er ikke industrielt jordbruk som er løsningen på sultproblemet. Det er nok mat i verden i dag til at alle kunne spise seg mette, men folk som sulter har ikke tilgang til eller råd til å kjøpe mat. I 2008 kom den mest grunnleggende rapporten om verdens jordbruk, “agriculture at a crossroads” ut. Konklusjonen der støtter Spires standpunkt: løsningen på et jordbruk som er bra for miljøet, bra for fattige og kan fø verden i framtida er småskala, bærekraftige jordbruksmetoder.

Bærekraftige jordbruksmetoder kan være så mangt. Hovedpoenget er at vi ikke må tilføres for mye kunstgjødsel, men heller bruke næringsstoffer som er fornybare og at det brukes lite sprøytemidler. Det er fullt mulig hvis man bruker lokale sorter som er tilpasset klimaet, dyrker planter som har gode egenskaper for hverandre ved siden av hverandre, har trær i nærheten av gårder for å holde på vannet i jorda og hindre erosjon og jobber på lag med insekter, larver, sopp og mikroorganismer i jorda. Kort sagt - bærekraftig jordbruk spiller på lag med det økosystemet dyra eller jordene er en del av.

Bærekraftige jordbruksmetoder er ikke monokultur, der store jordarealer dekkes av en plante. Det er ikke bruk av genmodifiserte organismer (GMO). Det er ikke høyt forbruk av kunstgjødsel for å tilføre jorda næringsstoffer som forsvinner fordi man tror jorda er en maskin.

Godt jordbruk som jorda vår kan tåle er ikke umulig å få til, men det krever kunnskap hos bønder, forskning og avl og krysning av arter for å tilpasse seg klima og behov. Det er den eneste framtida vi kan leve med!