Spire

Grønnvasking

Vedtatt på Spires Stormøte 2017

Grønnvasking er et fenomen hvor et produkt eller et selskap utgir seg for å være mer miljøvennlig det egentlig er. Et eksempel kan være biler. Enkelte bilmerker ønsket å markedsføre seg som miljøvennlige, men forbrukerombudet tolket markedsføringsloven slik at ingen biler kunne kalle seg miljøvennlige. Det er en utfordring at selskaper markedsfører produkter som for eksempel miljøvennlige eller rettferdige for å dekke over de utfordringene som er knyttet til salg og bruk av deres produkter og tjenester. Typisk eksempel er planting av trær i Afrika eller beskyttelse av regnskog om du bestiller en flybillett. Et annet eksempel er merking hvor merkene utgir produktet for å være mer miljøvennlige enn de nødvendigvis er. En slik adferd skygger over det egentlige, systemiske problemet knyttet til tjenester som flyreiser og produkter som biler, nemlig måten de blir produsert på.

Hva mener Spire

Grønnvasking er knyttet til Spires politikk på forbruk og teknologi. Konseptet grønnvasking har til hensikt å dekke over problematikken som Spire ønsker å endre, nemlig miljøskadelige produksjonsmåter og tjenester. Grønnvasking kan derfor ses på som et verktøy for å dekke over verdenshandelens problematiske symptomer. Løsningen er ikke å dekke over miljøskadelig produksjon og tjenester, men å endre de strukturelle forholdene som gjør dette lønnsomt.

Hva krever Spire

Det økonomiske insentivsystemet som gjør miljøskadelig vare- og tjenesteproduksjon lønnsomt bør endres. Insentivsystemet bør legge opp til å belønne faktisk miljøvennlig produksjon. Dette bør eksempelvis skje gjennom økt transparens blant de næringsaktørene som ønsker å fremstå som grønnere. Det bør også gjelde den merkingen som har til hensikt å kommunisere til forbrukerne om produktene de kjøper, som merking av økologiske varer. Vi ønsker et system som både skal oppgi hva som er positivt med produktet, men også de negative konsekvensene av produktene og produksjonsmåten. Det bør opprettes et offentlig organ som skal fremskaffe informasjon om produktene og kvalitetssikre den informasjon som selskapene oppgir. Dette vil kunne bidra til at selskapene endrer produksjonsmåte i en reelt mer miljøvennlig retning.

Konkrete krav:

- Det utarbeides en lov som krever synliggjøring av informasjon om produksjon, foredling og transport av selskapet som produserer og selger varen

- Det stilles strengere krav fra myndighetene til merking av produkter om sosial-, miljø-, og klimakonsekvenser.