Spire

Kjønn, likestilling og klimaendringer

Vedtatt på Spires Stormøte 2016

En rettferdig verden innebærer at alle kjønn har lik tilgang på utdanning, økonomiske muligheter, produksjonsmidler, sosial og politisk deltakelse. Slik er ikke verden i dag. Globalt og historisk sett er det menn som sitter i formelle maktposisjoner, og som har definisjonsmakt i politiske, økonomiske og kulturelle prosesser. Disse kjønnede strukturene hindrer utviklingen Spire ønsker å se i verden.

Klimarettferdighet og likestilling henger sammen, fordi klimaendringer skaper sosial, økonomisk og kulturell endring. Kvinner utgjør majoriteten av verdens fattige. Og det er kvinner som i størst grad er avhengig av naturressursene som trues av økende ekstremvær og andre klimatiske endringer. Denne kombinasjonen lavere grad av formell makt, rettigheter og mulighet for sosial mobilitet, gjør at klimaendringene rammer kvinner hardest. Samtidig er kvinner nøkkelaktører i kampen mot klimaendringer. I 2014 konkluderte NORAD med at når kvinner får lik tilgang til utdannelse, teknologi og land som menn, vil mellom 100-150 millioner mennesker løftes ut av fattigdom og sult. Spire vil bidra i den globale innsatsen for å styrke kvinners rettigheter og muligheter til å delta i beslutningstakingsprosesser på alle nivåer – i Norge og internasjonalt.

Våre samarbeidspartnere i det globale Sør utgjør en frontlinje mot klimaendringene. 

I solidaritet med deres aktivisme, skal Spire bidra til å synliggjøre gjennomføringskraften de viser i møtet med utfordringer knyttet til klimaendringer og likestilling.