Spire

Plastforsøpling i Norge

Vedtatt på Spires Stormøte 2017

Et lite steg for hver person, et gigantisk steg for jordkloden!

Det er vanskelig å forestille seg en verden uten plast, da plast illustrerer verdens overforbruk. Ettersom plast ikke er nedbrytbart må det derfor brukes med omhu. Dette kan gjøres ved å øke bevisstheten om forsvarlig bruk og håndtering av plast på et nasjonalt og internasjonalt plan.

Vi vet at uforsvarlig håndtering av plast er skadelig på mange områder spesielt om det ender i havet. Plastartikler vi finner i havet varierer i størrelse og kan være alt fra garn eller store sammenhengende artikler med industriplast til plastflasker, q-tips eller mikroplast. Denne variasjon gjør at påvirkningen på marine økosystemer blir svært omfattende. Plast tiltrekker seg også miljøgifter som akkumuleres i næringskjeden til dyr og ender ofte tilslutt også opp i næringskjeden til mennesker. Disse miljøgiftene kan føre til kreft, skade på organer, diabetes, forgiftning o.l. både hos mennesker og dyr.

Plast er hovedsakelig laget av fossile brennstoff og det er godt kjent at utnyttelse av disse er risikabelt og skader miljøet. Fossile brennstoff er ikke fornybare og vi vil derfor omsider nå et punkt der denne ressursen er brukt opp. Selv om oljeindustrien har stor økonomisk verdi for Norge nå, er den ikke bærekraftig og vi kan ikke være avhengig av inntekter fra denne industrien i fremtida.

Det finnes allerede alternativer for å lage plast med fornybare ressurser, men fortsatt produseres ikke de fleste produkter bærekraftig. I noen tilfeller er det kanskje vanskelig å erstatte plast, men i mange tilfeller er det kun små endring i vaner som reduserer bruken.  Plastproduksjon bør reduseres så mye som mulig gjennom gjenbruk og resirkulering. Norge tok et lite skritt i riktig retning ved å introdusere avgift på plastposer, men det brukes fremdeles mye plastinnpakning på frukt og grønt og diverse andre produkter. Vi mangler gode alternativer som opprettholder kvaliteten på mat, men også gode vurderinger om når plastemballasje er nødvendig. F.eks. vil det være et større behov for emballasje der mat må fraktes over lengre avstander eller oppbevares over lengre tid. 

Hva mener Spire
Spire jobber for en mer bærekraftig verden med mål å beskytte sårbare naturområder og sikre god helse- og livskvalitet på både mennesker og dyr. Ved å legge press på regjeringen for nye alternativer til plast gjør vi akkurat dette. Norge som et av de mest utviklede landene i verden burde være pionerer innenfor endring av handlinger med negative konsekvenser som hovedsakelig rammer det globale sør. Ved å redusere overforbruk, ta i bruk nye teknologier, øke bevisstheten og handle mer bærekraftig i et økologisk og økonomisk perspektiv vil det være mulig.

Hva krever Spire
Ved å legge press på norsk politikk og komme med forslag til reguleringer vil vi:

  • Skape økt bevissthet om plast og de miljøkonsekvensene vi ser at overdreven plastbruk gir. Dette ønsker vi skal bevisstgjøres i en ung alder slik at det vekkes tidlig engasjement blant barn og unge, som ved å utarbeide plastvettregler.
  • Kreve aktivt arbeid for bedre og mer bærekraftige alternativer til plast. F.eks. nedbrytbar plast som produseres med tanke på miljø og ikke bare økonomisk gevinst.
  • Finne alternativer til plast for å hindre matsvinn.
  • Gjøre det betydelig mer økonomisk gunstig med bruk alternativer til plastposer, uten at dette er noe butikkene selv tjener på.
  • Forby unødvendige plastprodukter som kan erstattes ved vaneendring, som f.eks. Gi rom for lokale vurderinger om nødvendighet av plast med tanke på tilgang til lokal mat, avstand, frakt osv. for at redusert forbruk av plast ikke fører til større problemer med engangs- plasttallerkener, bestikk og kopper.