Spire

Reduksjon av matavfall

Resolusjonen ble vedtatt på Spires Landsråd 2014

I dag kaster verden opp mot 50 % av all mat som produseres. De 842 millioner menneskene som sulter i dag kan mettes på bare 1/3 av den maten som kastes i USA og Europa alene. Over halvparten av dem som sulter er fattige, småskala matprodusenter som blir rammet av klimarelaterte katastrofer som flom og tørke. Dette er klimaendringer som de rike landene har på sin samvittighet. Hele ti prosent av klimautslippene i den rike delen av verden kommer av mat som aldri blir spist.

Spire mener at dette er skrikende urettferdig og at vi i rike Norge må ta vårt globale ansvar og gjennomføre strakstiltak for å snu denne utviklingen. Verden kaster årlig mat til en verdi av 4400 milliarder kroner (FAO 2013). Dette er ofte mat som er fullt spiselig og næringsrik. Situasjonen er ikke noe bedre i de norske hjem. Plukkanalyser fra husholdninger i over 60 kommuner viser at vi har et matsvinn på ca. 46,3 kg pr innbygger pr år. Dette må vi motarbeide.

Spire ser også nødvendigheten av å oppfordre til en bedre ressursutnyttelse og resirkulering av matavfallet. Vi mener at omgjøring av matavfall til biogass burde bli innført i de områdene hvor det ikke er etablert gode håndteringssystemer for matavfall. Ser vi til nabolandet vårt Sverige, har de innført gode tiltak for utnyttelse av mat til biogass de fleste steder. Flere klimaregnskap for matavfall viser at biogassbehandling gir en netto klimagevinst. Bruk av biogass til drivstoff, samt biogjødsel til landsbruksarealer (som erstatning av mineralgjødsel) er vist å være den mest klimavennlige behandlingsmetoden for matavfall. Hele verdikjeden er her medregnet. Fokus på resirkulering av matavfall både i byer og distrikter er nødvendig. I tilfeller hvor transport av innsamlet avfall går over lange avstander burde det være et mål at miljøregnskapet går i null.

Spire oppfordrer til nasjonal dugnad hvor både politikere, handelsnæringen og den norske forbrukeren er med på laget. Vi foreslår følgende strategier for å utnytte både mat og matavfall på en bedre måte:

Holdningskampanjer ovenfor forbrukeren
Her blir det viktig å informere forbrukeren om de globale konsekvensene ved matsvinn. Dette kan gjøres gjennom leserinnlegg, aksjoner, filmvisninger, kampanjer i butikk m.m. Videre kan man foreslå løsninger til hva man som forbruker selv kan gjøre; ha et bevisst forhold til datostemplingen, stole på at sansene går god for det man spiser, oppfordre til alternative løsninger som dumpster diving og folkekjøkken m.m. Når det gjelder håndtering av matavfall, kan man spre kunnskap gjennom praktiske verksted som lærer bort hjemmekompostering, deler tips og triks til bedre utnyttelse av avfallet (f.eks. hvordan man kan lage kroppsskrubb av kaffegrut osv), m.m.

Dialog med handelsnæringen
Mange land ligger foran Norge når det kommer til lokale initiativ for reduksjon av matavfall. Tiltak som å gi bort mat som er gått ut på dato eller å selge det til redusert pris, er gode løsninger for å redusere matsvinnet fra butikkene. Dette kan være å selge deformert frukt og grønt til redusert pris eller lage egne hyller for billige varer fordi de er «nær utgått på dato» eller utgått på dato. I en slik sammenheng kan Spire skryte av de butikkene som gjør positive tiltak gjennom aksjoner og medieoppmerksomhet.

Oppfordre politikere til handling
Politikk påvirker forbruksvaner, og politikere har mye makt til å gjennomføre nødvendige tiltak for å få fortgang i de ulike prosessene. Her kan man drive lobbyvirksomhet, arrangere politikerdebatter eller invitere politikere og kommuneansatte til å holde presentasjon om hva de gjør for å redusere og utnytte matavfallet. Man kan servere politikerne såkalt “dårlig”, men god mat eller gi dumpster-divet sjokolade som gave til paneldeltagere.

 

*I denne resolusjonen stod det tidligere at Norge kastet mat til verdi av 4000 milliarder årlig. Det riktige er at det globalt kastes mat til verdi av 4400 milliarder kroner årelig. Feilen er rettet opp.