Spire
iCal
21.04Friday til 23.04

Spires Stormøte 2017

Miljøhuset, Mariboesgate 8 Oslo

Stormøtet er Spires høyeste organ, og vedtar ny politikk, endrer grunndokumenter og velger nye tillitsvalgte.

>
Spire