Spire
03.06Saturday

Dyrkekasse-workshop med Spire!

Osloklokken 09:00 til 09:00

Spire Oslo

Spire i Oslo inviterer til workshop med dyrkekasser

Vi i Spire ønsker å få mer urbant landbruk. For å få til dette er det viktig med kunnskap og interesse fra byens innbyggere. Her kommer dyrkekasser inn i bildet! Vår, og mange andres, tanke er at om folk ser hvordan en dyrker mat, hvor gøy dette kan være, og på hvilken måte matplanter kan være en naturlig del av bybildet, så vil også ønsket om mer urbant landbruk vokse seg sterkere blant befolkningen. Og det mener vi er både ønskelig og nødvendig.

Vi i Spire Oslo ønsker derfor å ha en gratis dyrkekasse-workshop for alle interesserte. Med tanke på Oslo kommunes planer om en grønnere by, og da spesielt med tanke på kampanjen bilfritt byliv, tenker vi dette kan være noe som passer perfekt. Vi ønsker at dyrkekassene skal komme fellesskapet til gode, og ikke være noe enkeltpersoner kun har i sine egne hager, (for de som har det!) derfor ønsker vi å tilby en gratis workshop der vi snekrer dyrkekasser som deretter kan fylle noen få av de offentlige rommene som et bilfritt byliv vil skape.

Vi ønsker også å inspirere til at folk som ønsker kan bygge sine egne dyrkekasser. Derfor vil vi fokusere på å lage et så enkelt design som mulig, og i tillegg tilby en bruksanvisning, slik at folk etter workshopen kan gå hjem til seg selv og snekre flere dyrkekasser.
----------------------------------------------------------------
We in Spire want to get more urban agriculture. In order to achieve this, it is important to bring some knowledge and interest of the city's inhabitants. Here comes the “gardening boxes” in the picture! We as many others think that if people see how we grow food, how fun this can be and how food plants can be a natural part of the cityscape, the desire for more urban agriculture will also grow stronger among the population.

Therefore, we in Spire Oslo want to organize a free gardening-box workshop for ANYONE interested to take a part in. Making the inhabitants directly involved in making the city even greener would be a good match with the car-free city life campaign. We wish that growing boxes would benefit the community.

We also want to inspire people who wish to build their own growing boxes. Therefore, we will focus on creating as simple a design as possible, and additionally provide an instruction manual so that people after the workshop can go home and create their own if they wish.