Spire
21.04Friday til 23.04

Spires Stormøte 2017

Miljøhuset, Mariboesgate 8Oslo

Spire

Stormøtet er Spires høyeste organ, og vedtar ny politikk, endrer grunndokumenter og velger nye tillitsvalgte.

Mer informasjon kommer.