Spire
13.04Friday til 15.04

Spires Stormøte 2018

MiljøhusetOslo

Spire

Velkommen til Spires Stormøte!

*English below*

Stormøtet er Spires høyeste organ, avholdes hver vår og er åpent for alle medlemmer. Her samles medlemmer fra hele landet for å diskutere Spires politikk og politiske prioriteringer, stemme over endringer i Spires grunndokumenter og velge nye tillitsvalgte.

Meld deg på her innen 11. mars: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUAVyL4NTJFQWvUJ59HNabbzlvl4pWFNl_VPIZdnsOF8uuGA/viewform

Møtet vil bli holdt på norsk, med engelsk tolk. Mer info finner du i 1. innkallingen som ble sendt ut til alle Spires medlemmer 13. februar. Har du ikke fått den? Ta kontakt på ane@spireorg.no! Du finner også mer informasjon på Spires nettside: http://spireorg.no/arkiv/pamelding-til-stormtet-er-i-gang

Om Spire:
Spire er en miljø- og utviklingsroganisasjon for unge voksne som jobber for å endre de grunnleggene årsakene til hvorfor urettferdighet og miljøproblemer oppstår. Vi jobber med informasjonsarbeid og politisk påvirkning innenfor temaene matsikkerhet, klima/miljø, internasjonal handel og byutvikling. Les mer på www.spireorg.no

*English*
Welcome to Spires Annual Grand Meeting!

The Grand Meeting is Spire’s most important meeting and is open to all Spire's members. We’ll discuss Spire’s politics, vote on changes on our statutes and elect new representatives.
Sign up here before 11th of March: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUAVyL4NTJFQWvUJ59HNabbzlvl4pWFNl_VPIZdnsOF8uuGA/viewform

The meeting will be held in Norwegian with an English translator. You can find more information in the first notice that was sent out 13th of February. If you haven't gotten it, take contact on ane@spireorg.no!

About Spire:
Spire is an environment and development organisation for youth, working for sustainable development and a fair distribution of the world's resources. Our main topics are climate and environment, food security, international trade and urban sustainability. Read more about our work at www.spireorg.no