Spire

Internasjonalt

Spires internasjonale utvalg sitter med hovedansvaret for Spires internasjonale arbeid. Vi jobber hele tiden med å styrke samarbeidet vårt med ungdomsorganisasjoner i andre land. I tillegg samarbeider de politiske utvalgene med flere internasjonale nettverk både direkte, og gjennom våre norske nettverksorganisasjoner, som Nettverk for GMO-fri mat og fôr, Handelskampanjen og Forum for utvikling og miljø (ForUM).

For tiden driver vi med flere spennende internasjonale prosjekter. Sammen med Network for Youth Development i Malawi, MELCA i Eiopia, og My Age Zimbabwe Trust i Zimbabwe, er Spire med i en utveksling finansert av Fredskorpset. Våren 2018 er fire spirer utplassert hos NfYD i Malawi og My Age i Zimbabwe, mens Spire er vertskap for to representanter for disse organisasjonener her i Norge. Vi er også i startfasen av et utvekslingsprosjekt hvor My Age vil komme til Norge for å sette opp to teaterstykker høsten 2018.

Vil du sitte i internasjonalt utvalg og jobbe med Spires internasjonale prosjekter? Spires internasjonale koordinator er Antonia Lilie, og kan kontaktes på epost: antonia@spireorg.no

Under følger en oversikt over våre partnere og nettverk vi er med i.

Spires partnere:


NfYD – Network for Youth Development:

NfYD er en registrert NGO i Malawi, og er en paraplyorganisasjon bestående av flere ulike ungdomsorganisasjoner rundt i landet. Gjennom nettverksbygging, politisk påvirkning, kapasitetsbygging og lignende jobber NfYD for unge menneskers rettigheter både i Malawi og internasjonalt. Spire og NfYD har vært samarbeidspartnere siden 2005 og har gjennomført flere prosjekter sammen. Spire og NfYD hadde ungdomsutveksling i 2010 og 2012. Spire og NfYD har også arrangert to ulike workshops i fellesskap. I 2013 handlet det om bærekraftig utvikling og kampanjearbeid i Malawi, mens i 2015 handlet det om å drive kampanjearbeid for likestilling.

Se deres nettsider her. 

YEN – Youth Environment Network (Zambia)

YEN er en ungdomsorganisasjon i Zambia som primært jobber med miljøspørsmål. Deres aktiviteter er spesielt rettet mot barn og ungdom. YEN søker å utdanne, engasjere og ansvarliggjøre befolkningen, og da spesielt barn og unge. De besøker ofte skoler rundt omkring i landet og gjennomfører ulike aktiviteter med fokus på miljøproblematikk. Spire startet sitt samarbeid med YEN i 2011. Høsten 2012 startet vi et utvekslingsprosjekt sammen. To medlemmer av YEN og to medlemmer fra Spire bodde og jobbet sammen i tre måneder i Norge, før de tok turen til Zambia for tre nye måneder. Tema for prosjektet var klimaendringer og matsuverenitet.

Se deres nettsider her. 

MELCA - Movement for Ecological Learning and Community Action (Etiopia)

Melca har vært partnere med Utviklingsfondet i lang tid, og jobber med bærekraftig landbruk og økovennlige boområder. Spire jobber med undergrupper av Melca, som kalles Young Women Can Do It. Dette er mindre klubber som jobber med likestilling og spesielt å heve kvinners status i jordbruket. Deltegere fra flere av disse klubbene deltok på en felles workshop med Spire og NfYD i Malawi i 2015.

Se deres nettsider her.

My Age Zimbabwe Trust (Zimbabwe)

My Age Zimbabwe Trust er en ungdomsorganisasjon som jobber med seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, myndiggjøring av ungdom og ungdomsdeltakelse i utviklingsprosesser. My Age jobber blant annet med drama, gjennom programmet sitt "teater for utvikling".

Se deres nettsider her.

Internasjonale nettverk vi er med i:
 

YOUNGO

La Via Campesina

350

Our World Is Not For Sale

More and Better network

Global Youth Biodiversity Network (GYBN)

The "4 per 1000" initative