Spire

Internasjonalt

Spires internasjonale representant sitter med hovedansvaret for det internasjonale samarbeidet vi driver med. Vi jobber hele tiden med å styrke samarbeid med ungdomsorganisasjoner i andre land. I tillegg samarbeider de politiske utvalgene med flere internasjonale nettverk, og vi samarbeider med flere gjennom våre norske nettverksorganisasjoner, som Nettverk for GMO-fri mat, Handelskampanjen og ForUM.

VIl du sitte i internasjonalt utvalg? Koordinator for internasjonalt utvalg er Hanne Krystad og hun når du på epost: hanne.krystad@gmail.com

Under følger en oversikt over våre partnere og nettverk vi er med i.

Spires partnere:


NfYD – Network for Youth Development:

NfYD er en registrert NGO i Malawi, og er en paraplyorganisasjon bestående av flere ulike ungdomsorganisasjoner rundt i landet. Gjennom nettverksbygging, politisk påvirkning, kapasitetsbygging og lignende jobber NfYD for unge menneskers rettigheter både i Malawi og internasjonalt. Spire og NfYD har vært samarbeidspartnere siden 2005 og har gjennomført flere prosjekter sammen. Spire og NfYD hadde ungdomsutveksling i 2010 og 2012. Spire og NfYD har også arrangert to ulike workshops i fellesskap. I 2013 handlet det om bærekraftig utvikling og kampanjearbeid i Malawi, mens i 2015 handlet det om å drive kampanjearbeid for likestilling.

Se deres nettsider her. 

YEN – Youth Environment Network:

YEN er en ungdomsorganisasjon i Zambia som primært jobber med miljøspørsmål. Deres aktiviteter er spesielt rettet mot barn og ungdom. YEN søker å utdanne, engasjere og ansvarliggjøre befolkningen, og da spesielt barn og unge. De besøker ofte skoler rundt omkring i landet og gjennomfører ulike aktiviteter med fokus på miljøproblematikk. Spire startet sitt samarbeid med YEN i 2011. Høsten 2012 startet vi et utvekslingsprosjekt sammen. To medlemmer av YEN og to medlemmer fra Spire bodde og jobbet sammen i tre måneder i Norge, før de tok turen til Zambia for tre nye måneder. Tema for prosjektet er klimaendringer og matsuverenitet.

Se deres nettsider her. 

Melca

Melca har vært partnere med Utviklingsfondet i lang tid, og jobber med bærekraftig landbruk og øko-vennlige boområder. Spire jobber med undergrupper av Melca, som kalles Young Women Can Do It. Dette er mindre klubber som jobber med likestilling og spesielt å heve kvinners status i jordbruket.
Deltegere fra flere av disse klubbene deltok på en felles Workshop med Spire og NfYD i Malawi i 2015.

Se deres nettsider her

Nettverk vi er med i:
 

Youngo

Via Campesina

350

Our World Is Not For Sale