Spire

Spire Ås

Spire har hatt lokallag ved NMBU på Ås siden 2007. Spire Ås arbeider med både lokale og globale saker, alt ettersom hva de aktive i lokallaget synes er viktig, relevant og gøy å jobbe med. For hvert semester har vi noen temaer som vi arbeider med i grupper gjennom hele semesteret. Vi formidler kunnskap om disse temaene ved at hver gruppe arrangerer stunts, debatter og foredrag, aksjoner eller lignende.

Våre møtetider er onsdager kl 12:15-14:00 på Parkgården 207, NMBU. Alle er velkommen!

Følg oss på Facebook, og ta gjerne kontakt med oss på epost: spire.nmbu@gmail.com

Leder i Spire Ås er Dorian Höffner