Spire

Spire Bergen

Bor du i nærheten og har du lyst til å bli aktiv i Spire Bergen?
Vi ønsker alltid nye medlemmer velkommen!
Ta kontakt med leder Iselin Paris på e-post: spire.bergen@gmail.com.

Følg Spire Bergen på Facebook her.