Spire

Spire Bergen

Bor du i nærheten og har du lyst til å bli aktiv i Spire Bergen?
Vi ønsker alltid nye medlemmer velkommen!
Ta kontakt med leder Matilla Færevåg Bergen på epost: matillamberger@gmail.com

Følg Spire Bergen på Facebook her.