Spire
Styret i Spire Trondheim

Spire Trondheim

Spire Trondheim skal være en organisasjon som legger til rette for at unge voksne i byen får utvikle seg til engasjerte samfunnsborgere. Vi vil være synlige i Adressa, Under dusken, NTNU og andre samfunnsinstitusjoner i området. Lokalpolitikere skal utfordres av Spire. Gjennom å engasjere deg i Trondheim kan du være med på å forme Spire nasjonalt sin politikk og kampanjer. Hjemme i Trondheim sprer vi kunnskap gjennom å arrangere debatter, drive med informasjonsarbeid eller på andre kreative måter.

Bor du i Trondheim? Har du lyst til å engasjere deg i Spire? Vi ønsker alltid nye folk velkommen! Ta kontakt med oss på epost: trondheim.spire@gmail.com eller meld deg inn i gruppa: «Spire Trondheim intern» på Facebook.

Lik Spire Trondheim på facebook og Instagram, så får du med deg alt som skjer, når det skjer!
Facebook: https://www.facebook.com/spire.trondheim
Instagram: Spiretrondheim
Facebookgruppe for aktive medlemer: Spire Trondheim intern

Spør leder i Spire Trondheim, Karoline Ingebrigtsen, om møtetider eller om du vil bli aktiv i lokallaget.