Spire

Politiske utvalg

Spires sentralledd (i Oslo) er organisert i fire politiske utvalg: klima, mat, handel og by. De politiske utvalgene arbeider med å utvikle og påvirke politikk innenfor sine temaer, utforme informasjonsmateriell, skrive saker til media og være faglige ressurser for resten av organisasjonen. Utvalgene møtes som regel en gang i uken, og er alltid på jakt etter nye engasjerte folk. Bli med på neste utvalgsmøte for å se om dette er noe for deg. Klikk deg inn på utvalgene under for mer informasjon.