Spire

Byutvalget

Over halvparten av jordens befolkning bor i dag i urbane områder. For å få til en bærekraftig fremtid er det nødvendig å møte utfordringene der de skjer. I byutvalget jobber vi for bærekraftig byutvikling nasjonalt og globalt. Vi jobber for byer som tar vare på både mennesker og miljø, hvor alle har en plass, blir hørt og tatt vare på. FN vedtok handlingsplanen New Urban Agenda i 2016. Spire arbeider med å spre informasjon om denne handlingsplanen og jobber med politisk påvirkning for å få den implementert.

Vi fokuserer på medvirkning i byutvikling, urbant landbruk, en sosial bærekraftig by og implementering av New Urban Agenda i nasjonal og internasjonal politikk. Vi vil sikre folk en stemme i utviklingen av byområder, jobbe for at byen skal være et sted alle kan bo, og fremme urbant landbruk gjennom engasjementet vårt hos på Losæter i Oslo i samarbeid med Oslos egen bybonde. Bærekraftige byer er en av hjørnesteinene til en grønn fremtid! Vil du være med?

Vi er en gjeng som interesserer oss for urbane spørsmål, og møtes en gang i uken for å diskutere aktuelle temaer, planlegge informasjonsarbeid og arrangementer, og diskuterer aktuell bærekraftig bypolitikk verden over. Vi har også internskoleringer hvor vi lærer mer om relevante temaer. I byutvalget leter vi alltid etter flere engasjerte medlemmer. Vil du bli med å jobbe mot en bærekraftig byutvikling?

Koordinator for byutvalget er Martin Lucas Eick, og kan nås på martin@spireorg.no eller på 913 92 197.

Her kan du lese mer om Spires bypolitikk.