Spire

Handelsutvalget

Handelsutvalget jobber for å bekjempe det økende gapet mellom rike og fattige land. Dagens økonomiske strukturer gjør at internasjonal handel gagner de rikeste landene framfor de fattigste. Dessverre er det slik at internasjonale handelsregelverk i stor grad forhandles bak lukkede dører. Vi mener at dette viktige feltet må underlegges demokratisk kontroll. Derfor søker vi å lære om prosessene, å spre kunnskap om dem, samt å presse politikerne våre til å endre praksis. Vil du være med?

Koordinator for handelsutvalget er Heidi Kilemo. Hun nås på e-post: heidi@kilemo.no

Her kan du lese mer om Spires handelspolitikk. 

Handelsutvalgets arbeidsspråk for vårsemesteret 2018 er engelsk.