Spire

Internasjonalt utvalg

Spires internasjonale utvalg sitter med hovedansvaret for Spires internasjonale arbeid. Vi jobber hele tiden med å styrke samarbeidet vårt med ungdomsorganisasjoner i andre land. I tillegg samarbeider de politiske utvalgene med flere internasjonale nettverk både direkte, og gjennom våre norske nettverksorganisasjoner, som Nettverk for GMO-fri mat og fôr, Handelskampanjen og Forum for utvikling og miljø (ForUM).

 

For tiden driver vi med flere spennende internasjonale prosjekter. Sammen med Network for Youth Development i Malawi er Spire med i en utveksling finansert av Fredskorpset. Våren 2019 er to Spirer utplassert hos NfYD i Malawi i tre måneder, før de tar turen tilbake til Norge med to aktivister fra NfYD for å være utplassert her hos Spire i tre måneder. Gjennom denne utvekslingen vil vi styrke vårt partnerarbeid i Malawi, bygge videre på prosjekter vi startet under første utveksling i 2018, og gjøre feltarbeid for den kommende kampanjen til Spire.

Vil du sitte i internasjonalt utvalg og jobbe med Spires internasjonale arbeid? Spires internasjonale koordinator er Mari Jensen Aas, og kan kontaktes på epost: international@spireorg.no

Spires partnere:


NfYD – Network for Youth Development:

NfYD er en registrert NGO i Malawi, og er en paraplyorganisasjon bestående av flere ulike ungdomsorganisasjoner rundt i landet. Gjennom nettverksbygging, politisk påvirkning, kapasitetsbygging og lignende jobber NfYD for unge menneskers rettigheter både i Malawi og internasjonalt. Spire og NfYD har vært samarbeidspartnere siden 2005 og har gjennomført flere prosjekter sammen. Spire og NfYD hadde ungdomsutveksling i 2010 og 2012. Spire og NfYD har også arrangert to ulike workshops i fellesskap. I 2013 handlet det om bærekraftig utvikling og kampanjearbeid i Malawi, mens i 2015 handlet det om å drive kampanjearbeid for likestilling. Både i 2018 og i 2019 utfører Spire utvekslingsprosjekter med NfYD gjennom Fredskorpset. I tillegg var NfYD på besøk i Oslo vinteren 2018 for å sette opp teater for utvikling gjennom stykket "Running Water". 

Se deres nettsider her. 

YEN – Youth Environment Network (Zambia)

YEN er en ungdomsorganisasjon i Zambia som primært jobber med miljøspørsmål. Deres aktiviteter er spesielt rettet mot barn og ungdom. YEN ønsker å utdanne, engasjere, og ansvarliggjøre befolkningen - spesielt barn og unge. De besøker ofte skoler rundt omkring i landet og gjennomfører ulike aktiviteter med fokus på miljøproblematikk. Spire startet sitt samarbeid med YEN i 2011. Høsten 2012 startet vi et utvekslingsprosjekt sammen. To medlemmer av YEN og to medlemmer fra Spire bodde og jobbet sammen i tre måneder i Norge, før de tok turen til Zambia for tre nye måneder. Tema for prosjektet var klimaendringer og matsuverenitet.

Se deres nettsider her. 

MELCA - Movement for Ecological Learning and Community Action (Etiopia)

Melca har vært partnere med Utviklingsfondet i lang tid, og jobber med bærekraftig landbruk og økovennlige boområder. Spire jobber ofte med underklubber i MELCA, som kalles Young Women Can Do It. Dette er mindre klubber som jobber med likestilling og spesielt for å heve kvinners status og muligheter i jordbruket. Deltagere fra flere av disse klubbene deltok på en felles workshop med Spire og NfYD i Malawi i 2015.

Se deres nettsider her.

Internasjonale nettverk vi er med i:
 

YOUNGO

La Via Campesina

350

Our World Is Not For Sale

More and Better network

Global Youth Biodiversity Network (GYBN)

The "4 per 1000" initative