Spire

Klimautvalget

Klimautvalget jobber for en ambisiøs norsk klimapolitikk og arbeider aktivt med å påvirke norske myndigheters posisjoner i de internasjonale klimaforhandlingene. Klimaendringene er en av de største utfordringene som verden står overfor i dag. Klimaendringene eskalerer og vil fortsette å eskalere med ekstremvær som orkaner, flom, tørke og ras. Dette har og vil ha store konsekvenser for livsbetingelsene til jordens befolkning, og vil være et økende problem fremover. Det er liten tvil om hvem som er ansvarlig for dagens klimaendringer – de industrialiserte landene. Likevel er det ikke de industrialiserte landene som vil merke den største påkjenningen av fremtidens klimaendringer, men heller sårbare grupper i i det globale Sør.  Klimautvalget har et nord-sør-perspektiv innen klima, og arbeider for at ikke klimautfordringene skal rulle utviklingen tilbake.

Vi arbeider med å informere norsk ungdom om Norges klimaansvar og konsekvensene av klimaendringer lokalt og globalt. Vi jobber med politisk påvirkning på nasjonalt og internasjonalt nivå. I tillegg sitter vi i internasjonale ungdomsnettverk for å lære på tvers av kontinenter.

Klimahandling er essensielt i en bærekraftig verden, og det er behov for kontinuerlig informasjonsspredning og press fra oss som ungdom. Vi må handle nå!

Vi holder møte en gang i uken hvor vi diskuterer aktuelle temaer, jobber med saker og foretar intern skolering. Ta kontakt hvis du vil være med! Vi svarer gjerne på spørsmål.

Koordinator for klimautvalget er Siri Olsson. Hun kan nås på e-post: siri.k92@hotmail.com

Her kan du lese mer om Spires klimapolitikk.

Klimautvalgets arbeidsspråk for vårsemesteret 2018 er norsk.