Spire

Klimautvalget

Klimautvalget jobber for en ambisiøs norsk klimapolitikk og arbeider aktivt med å påvirke norske myndigheters posisjoner i de internasjonale klimaforhandlingene. Klimaendringene er en av de største utfordringene som verden står overfor i dag. Klimaendringene eskalerer og vil fortsette å eskalere med ekstremvær som orkaner, flom, tørke og ras. Dette har i dag, og vil ha i morgen, store konsekvenser for livsbetingelsene til jordens befolkning. Klimaendringene er et økende problem, som trenger ytterligere tiltak enn hva vi ser i dag. Det er liten tvil om hvem som er ansvarlig for dagens klimaendringer – de industrialiserte landene. Likevel er det ikke de industrialiserte landene som vil merke den største påkjenningen av fremtidens klimaendringer, men heller sårbare grupper i i det globale Sør. Spire mener derfor at de industrialiserte landene er nødt til å ta en større del av ansvaret for klima- og miljøendringene enn hva de gjør i dag. De fattige landene kan ikke betale prisen for vår profitt. Klimautvalget har et nord-sør-perspektiv innen klima, og arbeider for at klimautfordringene ikke skal rulle utviklingen tilbake.

Spire arbeider med å informere norsk ungdom om Norges klimaansvar og konsekvensene av klimaendringer lokalt og globalt. Vi jobber med politisk påvirkning både på nasjonalt og internasjonalt nivå, hvor vi deltar på høringer, konferanser, med mer. I tillegg sitter vi i internasjonale ungdomsnettverk for å lære på tvers av kontinenter, som for eksempel YOUNGO.

Klimahandling er essensielt i en bærekraftig verden, og det er behov for kontinuerlig informasjonsspredning og press fra oss som ungdom. Det er vi som skal leve lengst i denne verdenen, og det er derfor også viktig at vi får tilgang til å være med og utvikle den i den retningen som gangner oss, våre barn og økosystemet.

Vi holder møte en gang i uken hvor vi diskuterer aktuelle temaer, jobber med saker og foretar intern skolering. Ta kontakt hvis du vil være med på et uforpliktende møte, eller har noen andre spørsmål du ønsker svar på! Vi svarer gjerne på spørsmål over mail eller en kaffe.

Koordinator for klimautvalget er Karoline Andersen. Hun kan nås på e-post: karoline@spireorg.no

Her kan du lese mer om Spires klimapolitikk.