Spire

Matutvalget

Vi jobber for et mer rettferdig matsystem som gir alle mennesker tilgang til nok, sikker og næringsrik mat. Vi jobber for at maten skal bli produsert på en bærekraftig måte innenfor et system som verdsetter småbønders rolle som matprodusenter og kunnskapsholdere. Vi ønsker at prinsippene om matsikkerhet og matsuverenitet skal bli lagt til grunn for politiske beslutninger tatt innenfor jordbruksnæringen i Norge og internasjonalt. Vil du være med?

Matutvalget jobber for å spre informasjon til den norske befolkningen, vi er med i ulike nettverk nasjonalt så vel som internasjonalt, påvirker politikere og deltar på matkonferanser som CFS. Vi er også medarrangører av MatBeat som er en årlig markering av verdens matdag, og av Økouka. Vi er også i gang med et spennende samarbeid med bybonden på Losæter der vi skal være aktive med arrangementer tilknyttet temaer som rettferdighet, bærekraft og matsikkerhet i tiden som kommer.

Koordinator for matutvalget er Caroline Berntsen og hun når du på epost: caroline.berntsen@outlook.com

Her kan du lese mer om Spires matpolitikk.