Spire

Rapporter og andre publikasjoner

Her kan du finne alle Spires rapporter, brosjyrer og andre publikasjoner!

Soyalandet

Utgitt: 2015
Rapport om norsk soyaavhengighet i landbruket.

>

Made in..?

Dette politiske notatet ble utgitt i anledning vår kampanje om transport i 2016

>

Folkevettsjordbruk

Utgitt: 2012
Brosjyre jordbruk og klimautslipp. Laget sammen med Youth Environment Network fra Zambia.

>


Framtidsombudet

Utgitt: 2013
Rapport og brosjyre om opprettelse av et Framtidsombud

>