Spire

Folkevettsjordbruk

Utgitt: 2012
Brosjyre jordbruk og klimautslipp. Laget sammen med Youth Environment Network fra Zambia.