Spire

Unge mennesker og medvirkning

Utgitt: 2018

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Spires Byutvalg skrevet en rapport om unge mennesker og medvirkning i byplanlegging, og hvilke tiltak vi kan gjennomføre for å øke medvirkningen.