Spire

Brende, du må forstå alvoret og delta i forhandlingene om atomvåpen!

Dette innlegget ble publisert 28. februar på Si ;D, Aftenpostens debattside for ungdom. Innlegget er signert Spire og 11 andre ungdomsorganisasjoner. Se hvem som har signert nederst på siden.

Dommedagsklokken stilles frem. Det kan stoppes
26. januar ble Dommedagsklokken stilt til to og et halvt minutt på midnatt. Klokkestillingen er basert på komplekse analyser av verdens trusselsituasjon utført av forskere, blant dem 15 nobelprisvinnere. Deres klare budskap er at verdens ledere må hindre at verden går i en stadig farligere retning. Undertegnede oppfordrer utenriksministeren til å ta forskerne på alvor. En sentral grunn til at klokken stilles frem, er at nedrustningen av atomvåpen har stått stille i tiår og at atomvåpenstatene moderniserer og utvider sine arsenaler. Heldigvis har FN vedtatt å starte forhandlinger om et forbud mot atomvåpen.

Et slikt forbud kan få verden ut av en fastlåst situasjon og presse atomvåpenstatene til å gjensidig ruste ned. 17. februar møttes et flertall av verdens stater i FN i New York for å bli enige om grunnlaget for forhandlingene. Til tross for at Norge har en lang tradisjon for å delta i samtlige FN-initiativer, var den norske plassen tom denne gangen. Til tross for at NATO-landet Nederland og en rekke andre stater vi vanligvis sammenligner oss med deltok på møtet, valgte den norske regjeringen å boikotte. Skjønner Børge Brende egentlig alvoret i atomvåpenproblemet?

Kan ikke fri oss fra realiteten
I dag finnes det 15.000 atomvåpen i verden fordelt på ni land. Faren for uhell er en skremmende realitet, og konsekvensene av disse våpnene er grunn nok alene til å forby og avskaffe dem. Uansett hvor avansert teknologi man har, kan vi aldri fri oss fra den harde realiteten at mennesker er feilbarlige vesener. Atomvåpenstatenes tomme løfter om nedrustning har ført til at resten av verdenssamfunnet krever handling. 27. mars starter den første runden av forhandlinger om et forbud mot atomvåpen i FN. Det er virkelig ingen grunn til å ikke handle nå. Dommedagsklokken advarer oss om faren ved et nytt atomvåpenkappløp, en svært uforutsigbar og ustabil mann har fått tilgang på atomknappen og de humanitære konsekvensene er gang på gang dokumentert.

En samlet stemme av politiske ungdomspartier og organisasjoner sier nå klart og tydelig ifra: Norge må delta på FN-forhandlingene som starter i mars! Verdenssamfunnet kommer ikke til å vente på at Norge er klare. Det er nå vi må velge hvilken side av historien vi vil stå på.

Utenriksministeren må høre på folket
I begrunnelsen for at Dommedagsklokken stilles frem står det at verdens ledere har mislykkes i å handle med den hastigheten og på det nødvendige nivå for å sikre siviles beskyttelse fra den ekstreme fare som klimaforandringer og atomkrig kan utgjøre.

Vi forventer at Børge Brende tar dagens situasjon på alvor, og anerkjenner at de humanitære konsekvensene av atomvåpen er av så omfattende at våpnene må forbys. Ingen hender er trygge nok for verdens farligste masseødeleggelsesvåpen.

Vi krever at utenriksministeren hører på folket han er ment å representere. Brende, du må forstå alvoret og delta i forhandlingene! Vi har ingen tid å miste.

Av: Tuva Krogh Widskjold (leder i Changemaker), Ingrid Aspelund (leder i Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom), Mawra Mahmood (leder i Røde Kors Ungdom), Anna Karlsson (leder i Spire), Karoline Steen Nylander (leder i Press), Mani Hussaini (leder i AUF), Andrea Sjøvoll (leder i Sosialistisk Ungdom), Linn-Elise Øhn Mehlen (leder i Rød Ungdom), Isa Maline Alstadius Isene (Generalsekretær i Grønn Ungdom), Tord Hustveit (leder i Unge Venstre), Ida Lindtveit (leder i KrFU), Ada Johanna Arnstad (leder i Senterungdommen)