Spire

Følelsen av fanden i detaljene

I dette innlegget i Nationen svarer Are fra klimautvalget Morten Nilsen sin kritikk mot Julia Dahr sin film "Thank you for the rain", som handler om småbonden Kisilu Musya fra Kenya.

I innlegget «Følelser og fakta» 31. oktober beskriver Morten Nilsen hvordan dokumentaren om Kisilu Musya engasjerer. Det er en glede å se at en dokumentar om en småbonde i Kenya skaper et stort engasjement også i Norge. Filmen viser hvordan klimaendringer rammer Kisilu og de andre bøndene i grenda, og hvordan de kjemper imot, for sine barns fremtid.

Deretter serverer Nilsen noen tilsynelatende beroligende fakta, gjødslet med breiale påstander om filmskaperen og en fiffig likning. Det oppgis at Kenya er blitt «grønnere» og at tørkesituasjonen er nokså uforandret. Altså ingen grunn til bekymring.

Det er synd å måtte forstyrre den nyvunne ro med detaljer, men enda den totale nedbørsmengden i Kenya ikke er vesentlig endret de siste 100 årene, har regn- og tørkeperiodene blitt langt mer uforutsigbare og hyppige. Dette gjør det svært utfordrende å drive landbruk. Data fra metrologisk institutt i Nairobi viser at antall tørkeperioder i flere regioner er doblet på 2000-tallet sammenliknet med 1980-tallet. Og når tørke avløses av flom blir vondt verre, som filmen ettertrykkelig viser.

Selv om enkelte land opplever lengre vekstsesong, varsler FNs landbruksorganisasjon (FAO) at globale klimaendringer vil ramme landbruket hardt. Derfor jobber myndighetene og en rekke organisasjoner hardt for å øke skogdekket i Kenya, og det med stor suksess! I 2004 vant Wangari Maathai Nobels fredspris for dette arbeidet.

Som Nilsen påpeker, har Kenya altså blitt grønnere, men årsaken er tiltak mot klimaendringer og ørkenspredning. En nokså elementær detalj. Med dette nyanserte bakteppet deler vi Nilsens begeistring over Kisilus iherdige treplanting, som er viktig for å beskytte landskapet mot tørke og flom, og bra både for lokale økosystemer og det globale klimaet.

Et klart eksempel på at engasjement nytter. Vi er glade for at Kisilu har en stor familie som bidrar med treplanting og videre gårdsdrift. Fordi kunnskap + endringsvilje = fremtidsretta løsninger.